شهروندان دارای «تابعیت دو گانه» از محدودیت‌های تازه قوانین ویزای آمریکا معاف می‌شوند

قانونگذاران آمریکایی طرح‌هایی در کنگره آمریکا معرفی کرده‌اند که در صورت تبدیل شدن به قانون، شهروندان دارای تابعیت‌های دو گانه را از محد...

ادامه مطلب