“متوسط درآمدایرانیان مقیم آمریکا،بیشترازدرآمد سرانه آمریکایی‌ها/۱۲ایرانی ازمدیران ارشدناسا هستند”

خبرگزاری خانه ملت : محسن بهرامی ارض اقدس در گفت و گو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری خانه ملت گفت: متوسط سطح تحصیلات ایرانیان مقیم در کشور آم...

ادامه مطلب