افغانستان با زدن سد روی رودخانه هربرود شرق ایران را با خشکی روبرو میکند

روزنامه شرق : افغانستانی‌ها در تلاشند تا روی رودخانه هریرود سدی احداث کنند که در این‌صورت منطقه شرق ایران کاملا خشک خواهد شد. در حالی‌ک...

ادامه مطلب