یک گروه شیعه عراقی برخوردار از پشتیبانی ایران، مسئولیت پرتاب خمپاره به خاک عربستان سعودی را برعهده گرفت

به گزارش خبرگزاری رویترز، یک گروه شیعه عراقی موسوم به «لشکر مختار»، برخوردار از پشتیبانی ایران، مسئولیت پرتاب خمپاره به خاک عربستان سعو...

ادامه مطلب