خبرهای کانادا

دانشمندان كانادايي از سلولهاي پوست انساني خون توليد كردند

mick_bhatia

mick_bhatia

ایرنا:  دانشمندان كانادايي موفق به كشف روشي شده‌اند كه با بكارگيري آن مي‌توان با استفاده از سلولهاي انساني خون طبيعي توليد كرد.

دانشمندان معتقدند اين موفقيت مي تواند در درمان بسياري از بيماريها از جمله در درمان انواع سرطان موثر باشد.

در اين روش دانشمندان موفق شدند سلوهاي پوست يك شخص را بدون استفاده از سلولهاي بنيادين جنين به سلولهاي خون تبديل كنند.

دانشمندان معتقدند با دستيابي به اين روش ديگر لازم نيست براي چنين اقداماتي به استفاده از سلولهاي بنيادين جنين متوسل شوند كه همواره بسيار پيچيده و بحث برانگيز بوده است.

ميك بهاتيا دانشمندي كه موفق به كشف اين روش شده گفت: ما معتقديم در آينده خواهيم توانست با روشي بسيار موثر به توليد خون اقدام كنيم.

اين دانشمند در موسسه تحقيقاتي مك مستر كانادا كه ويژه تحقيق پيرامون سلولهاي بنيادين است فعاليت مي‌كند.

بنابراين گزارش با توسعه اين روش، چشم انداز مثبتي براي درمان بيماراني كه به خون احتياج دارند بوجود مي‌آيد.
با توسعه اين روش ديگر نيازي به بانك خون براي كمك به درمان بيماران نيست.

اين گزارش مي‌افزايد : دانشمندان در گذشته موفق به توليد خون از پوست شده بودند ولي فقط مي‌توانستند از پوست سلولهاي بنيادين جنين براي اين كار استفاده كنند ولي در روش جديد ديگر نيازي به استفاده از سلولهاي بنيادين براي توليد خون نيست.

دیدگاهتان را بنویسید