خدمات ایرانتو, خدمات کنسولی ایرانتو

سوالات مصاحبه کانادا

مصاحبه ویزای کانادا

سوالات مصاحبه کانادا

قبل از مصاحبه کانادا حتما با ما تماس بگیرید تا شما را آماده کنیم که این مرحله آخر پرونده خود را با موفقیت سپری کنید.

اساس مصاحبه کانادا

اساس مصاحبه کانادا، فرم IMM0008 شما است،‌براي همين سوالات عمومي ديگر مثل : نام خانوادگي شما چگونه تلفظ مي شود يا چرا حين كار از شركت X استعفا داده به شركت Y رفتيد يا …. ممكن است پرسيده شود كه بايد مطابق آنچه كه در فرم IMM0008 نوشته ايد پاسخگو باشيد.
اگر پاسخ از پيش تعيين شده اي به سوالي بدهيد و به آن پاسخ اعتقاد نداشته باشيد ممكن است در سوال و جواب ديگري آن را بر ملا سازيد. بنابراين همواره حقيقت را بگوييد. بدانيد افسر مهاجرت برای مصاحبه کانادا  غير از آشنايي با روشهاي روانشناسي، با بسياري از حقايق كشور شما آشناست.

برخی از سوالات مصاحبه کانادا به شرح زیر می باشد.

۱-Why do you want to leave Iran?
چرا مي خواهيد ايران را ترك كنيد؟

۲-What are some customs that you have felt comfortable keeping
چه عادات و سنني را ميل داريد نگه داريد؟

۳-Have you dropped any customs because you felt some pressure to do so?
آيا بعضي عادات و سنن خود را بواسطه اينكه احساس كرده ايد تحت فشار هستيد رها كرده ايد؟

۴- Whose decision was it to apply for immigration? درخواست مهاجرت تصميم چه كسي بود؟

۵-What do you remember about Iran after Immigration?
بعد از مهاجرت (به کانادا)چه چيزهايي از ايران را به خاطر خواهيد آورد؟

۶-What differences have you noticed in regard to:
۱٫ Living circumstances (housing, food, transportation, education, etc
۲٫ Jobs
۳٫ Gender role (what is expected of men or women)
۴٫ Social customs and culture
چه تفاوت هايي را ملاحظه كرده ايد؟ در خصوص:
شرايط زندگي (مسكن،‌غذا، حمل و نقل، آموزش و غيره)
شغل ها
نقش جنسيت (از مردان يا زنان چه انتظاري مي رود)
عادات اجتماعي و فرهنگ

۷-What do you know about Canada?
درباره كانادا چه مي دانيد؟

۸-Do you have plans to return to Iran to visit or live?
آيا شما طرح هايي براي بازگشت به ايران براي ملاقات يا زندگي داريد؟

۹-Why do you want to come to Canada?
چرا مي خواهيد به كانادا بياييد؟

۱۰-why do your families come to Canada?
چرا خانواده شما مي خواهند به كانادا بيايند؟

ادامه سوالات 

۱۱-What made you decide to apply for immigration into Canada?
چه چيزي باعث شد تصميم به مهاجرت به كانادا بگيريد؟

۱۶-Is there any specific reason why you choose Canada as your destination?
آيا دليل خاصي وجود دارد كه شما كانادا را به عنوان مقصد خود انتخاب كرده ايد؟

۱۳-What do your family hope to find in Canada?
خانواده شما اميد دارند در كانادا چه چيز را بيابند؟

۱۶-What are some of the best things your family has found in Canada?
بعضي از بهترين چيزهايي كه خانواده شما در كانادا خواهند يافت چيست؟

۱۵-What are some things you have been disappointed in?
بعضي از چيزهايي كه (در كانادا) شما را ناراحت خواهد كرد چيست؟

۱۶-What is you are not allowed to immigrant?
اگر در مهاجرت (به کانادا) قبول نشويد چه مي كنيد؟

۱۷-Why do you think you will be better off professionally in Canada?
چرا فكر مي كنيد از نظر حرفه اي وضعتان در كانادا بهتر خواهد بود؟

۱۸-Tell me about obligations in Iran?
چه تعهدات و وابستگي هايي در ايران داريد؟

۱۹-What do you expect Canada to be like?
از كانادا انتظار چگونه كشوري را داريد؟

۲۰-How do you plan to support yourself while learning English?

طرح شما براي از عهده مسايل مالي برآمدن هنگام يادگيري زبان انگليسي چيست؟

بازگشت به لیست

نوشته های مشابه