خبرهای مهاجرت و تحصیل

طرح دولت برای آشنا سازی مهاجران با بازار کار کانادا، قبل از ورود به این کشور

jvs
ایرانتو: دولت کانادا از اجرای یک پروژه جدید آنلاین خبر داد که بر اساس آن، تازه واردین را وارد بازار کار این کشور می کند.
پروژه مورد نظر به مهاجرانی که پرونده آنها در مرحله بررسی قرار دارد ، کمک می کند، تا حتی قبل از ورود به کانادا، به ابزارهای لازم به همین منظور دسترسی یابند.

دولت برای اجرای این طرح، بودجه ای معادل ۱٫۷ میلیون دلار، به موسسه غیر انتفاعی  JVS Toronto ، اختصاص داده تا با همکاری بخش های دولتی و خصوصی، به افراد متخصصی که در انتظار صدور ویزای مهاجرت هستند، در زمینه توسعه توانمندیها و اخذ آمادگی های لازم برای یافتن شغل در کانادا کمک کند.

جذب نیروهای مستعد بین المللی به عنوان یکی از اهداف اصلی طرح پذیرش مهاجر از سوی کانادا است که برای پیشبرد برنامه های دراز مدت اقتصادی مورد استفاده قرار می گیرند.

بدلیل فاصله طولانی بین ورود مهاجران به کانادا تا یافتن شغل تخصصی مورد نظر ، بسیاری از استعدادهای جدید به هدر رفته و نیازهای زندگی جدید ، تازه واردین را به سمت شغل های عادی سوق می دهد.

موسسه JVS برنامه های متعددی را برای جوامع مختلف مهاجران، از جمله ایرانیان ، ارائه کرده و طی آن برنامه های Mentoring  بصورت فرد به فرد، با افراد متخصص جهت آشنایی آنها با سیستم بازار کار مرتبط با رشته تحصیلی، برگزار می کند.

همچنین گروه ایرانی IC Network نقش رابط بین JVS و جامعه ایرانیان کانادا را بمنظور ارائه برنامه های مشابه، برعهده دارد.

دیدگاهتان را بنویسید