خبرهای کانادا

حق الزحمه یک روز مدیران شرکت های کانادایی، برابر حقوق سالانه یک کارمند

rich

rich
ایرانتو: مدیران شرکت های بزرگ کانادایی، ۱۵۵ برابر متوسط حقوق کارکنان خود را دریافت می کنند.
موسسه Canadian Centre for Policy Alternatives ، از ۱۰۰ نفر مدیری نام برده که در سال ۲۰۰۹، توانستند دست کم ۶٫۶ میلیون دلار درآمد کسب کنند ، در حالیکه طی همان مدت، درآمد متوسط کارکنان عادی، ۴۲،۹۸۸ دلار بود.

بنابراین، در ساعت ۲:۳۰ دقیقه بعداز ظهر روز دوشنبه ، اولین روز کاری سال ۲۰۱۱، همه حقوق سالانه یک کارمند ، بطور یکجا، بحساب آنها واریز می شود!

این میزان درآمد، بیش از ۵۰درصد افزایش را نسبت به ده سال گذشته نشان می دهد. در سال ۱۹۹۸ حقوق اینگونه مدیران، تنها ۱۰۰برابر متوسط دستمزد کارکنانشان بود.

گفته می شود، دلیل این جهش ناگهانی، بروز بحران اخیر اقتصادی در کشور بوده است.

انتشار آمار مربوط به درآمدها، از سال ۲۰۰۸ و بدنبال اعمال برخی تغییرات در سیستم گزارش دهی شرکت ها آغاز شده و موسسه مزبور در عین تأکید می کند که همین ارقام نیز می تواند محافظه کارانه باشد و مردم هیچگاه نخواهند دانست، میزان واقعی درآمدهای مدیران، در سال ۲۰۰۹، چقدر بوده است. بخاطر اینکه این مدیران، صاحبان ۱٫۳ میلیارد دلار از سهامی هستند که هنوز آنها را به پول تبدیل نکرده اند و بمنزله ۲دلار درآمد بیشتر در آینده، بازای هر ۱ دلار سرمایه گذاری در سال ۲۰۰۹ است.

این درحالیستکه حتی مالیاتی که مشمول سهام می شود، کمتر از مالیات کسر شده از مردم عادی است.

گزارش مذکور در ادامه تحقیق دیگری از همان موسسه منتشر می شود که طی آن گفته شده، طی ۲۰ سال گذشته، سطح درآمدها در کانادا به شکل بی سابقه ای رشد داشته و یک سوم افزایش درآمد، متعلق به یک درصد از جمعیت ثروتمند کشور بوده است.

بازگشت به لیست

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید