خبرهای کانادا

میلیونرهای کانادایی ثروتشان را خود ، کسب کرده اند

Canadian-Dollar

ایرانتو: اکثر کانادایی های که به داشتن ثروت انبوه مشهور هستند، دارایی های خود را نه از طریق ارث و میراث بلکه با تلاش های خود کسب کرده اند.

به گزارش CTV ، این نتیجه گیری ، بر اساس تحقیق آنلاین انجام یافته توسط بانک مونترآل انجام شده، و بر اساس اطلاعات اخذ شده از بین ۴۵۹ فرد ، دارای ثروت بالاتر از یک میلیون دلار استخراج شده است.

۹۴درصد افراد مذکور را کارآفرینان یا صاحبان شرکت، تشکیل می دهند.

شش درصد بقیه ، بیشترین میزان دارایی خود را از طریق ارث بدست آورده اند.

کارشناس بانک مونترآل، چنین آماری را بیانگر فضای قدرتمند کارآفرینی در کانادا ارزیابی کرد و گفت:” این امر ثابت می کند، در کانادا موفقیت های شخصی بر مبنای تلاش ها و پشتکار شخصی افراد مورد تشویق و ترغیب قرار می گیرد.”

۸۰ درصد این افراد خود را ثروتمند تر از پدر و مادر می دانند و ۵۸ درصد نیز معتقدند، فرزندان آنها خواهند توانست، ثروتی را که به ارث می برند، مدیریت کنند.

همچنین ۷۷ درصد آنان گفته اند ، بحران اقتصادی اخیر در کانادا، تأثیری در وضعیت مالی آنها نداشته است.

بازگشت به لیست

دیدگاهتان را بنویسید