خبرهای مهاجرت و تحصیل

پذیرش مهاجران متخصص باید برمبنای نیازهای بلند مدت کشور باشد

unemployment

unemployment
ایرانتو: سیستم پذیرش مهاجر در کانادا معمولا در سطح جهان مورد توجه قرار می گیرد و حتی کشورهایی نظیر سوئد، آلمان و ژاپن روش مورد استفاده در کانادا را بکار بسته اند.
اما برای اینکه بتوان همچنان در صدر باقیماند، اتاوا باید به یکی از نقاط ضعف موجود غلبه کند و آن ، عدم توانایی تازه واردین، در یافتن شغلی متناسب با تحصیلات آنهاست.

نشریه گلوب اند میل نوشت، یک گزارش جدید که توسط بانک تی دی منتشر شده معتقد است، دولت می تواند با ایجاد انعطاف در برنامه پذیرش گروه متخصصین، تا حدی این مشکل را حل کند.

دو سوم از ۲۵۰،۰۰۰ مهاجری که هر سال وارد کانادا می شوند ، در قالب این گروه قرار می گیرند.

سیستم امتیازبندی باید به سمت توانمندی بیشتر در زمینه زبان انگلیسی یا فرانسه حرکت کند و بجای تمرکز بر ۲۹ رشته موجود، نیازهای بلندمدت بازار کار را مد نظر قرار دهد.

این می تواند پیشنهاد بسیار خوبی باشد. برای اتاوا غیر ممکن است که نیروهای متخصص را برای کوتاه مدت  انتخاب کند، چون معمولا اطلاعات موجود  و فوری درباره بازار کار، نمی تواند کاملا قابل اعتماد باشد.

در حال حاضر، هم مهاجران متخصص دائم و هم کارگران موقت، بر مبنای نیازهای فوری بازار پذیرفته می شوند، در حالیکه این شیوه فقط باید برای کارگران موقت اجرا شود.

بجای آن، دولت فدرال می تواند با هماهنگی و پشتیبانی بخش خصوصی و در فرصت مناسب ، نسبت به تأمین نیرو برای نیازهای بلند مدت جامعه اقدام کند . این کار همچنین موجب گسترش خدمات مربوط به جذب تازه واردین در جامعه شده، امکان تأیید مدارک بین الملی آنها را سهل تر می کند و بالاخره شیوه آموش زبان را استاندارد می سازد.

در این میان ، استان ها، بخاطر تجربه ای که در شناسایی و پذیرش مستقیم مهاجر و همچنین کارگران موقت، دارند. می توانند عامل مطمئنی برای اجرای این طرح باشند.

نرخ رشد تعداد کارگران موقت طی سال های اخیر فزونی یافته و طی دهه گذشته، از ۱۰۰،۰۰۰ نفر ، به ۲۵۰،۰۰۰ نفر رسیده است.

با افزایش روند بازنشستگی بین کارکنان فعلی، نقش مهاجران، چه موقت و چه دائم، در اقتصاد کشور، اهمیت بیشتری می یابد.

کانادا باید با تجدید نظر در شیوه انتخاب متخصصین، مطمئن شود که وجهه بین المللی آن، بخاطر انتقاد تازه واردین از نیافتن شغل، خدشه دار نگردد.

با رساندن نرخ بیکاری مهاجران به سطح غیر مهاجران ، ۳۷۰،۰۰۰ نفر دیگر، می توانند وارد بازار کار شوند. این نشان می دهد که هر گونه سرمایه گذاری دولت در زمینه اشتغال، منافع بمراتب بیشتری بدنبال خواهد داشت.

بازگشت به لیست

دیدگاهتان را بنویسید