خبرهای مهاجرت و تحصیل

رشد جمعیت کانادا به لطف مهاجران

multicultural

multicultural

ایرانتو: جمعیت کانادا، در سه ماهه سوم سال گذشته، ۱۳۳،۵۰۰ نفر افزایش یافت که اکثر آن مربوط به پذیرش مهاجران جدید بوده است.
اداره آمار کانادا با انتشار گزارشی ضمن اعلام این مطلب افزوده است، از جولای تا اکتبر گذشته، ۹۰،۵۰۰ مهاجر جدید وارد کشور شده اند که این میزان، دو سوم افزایش جمعیت را سبب شده است.
رشد جمعیت تقریبا شامل تمامی استان های کشور بجز قلمروهای شمالی می شود.

هم اکنون ، ۷۵درصد جمعیت کانادا در سه استان انتاریو، کبک و بریتیش کلمبیا قرار دارند. بیشترین رشد نسبی جمعیت مهاجر ، به خاطر برنامه های مناسب اقتصادی و تسهیلات ویژه، به استان ساسکچوان تعلق دارد.

جدول فعلی جمعیت کانادا به تفکیک استان ها به شکل زیر است:

۲۰۰۵

۲۰۰۶

۲۰۰۷

۲۰۰۸

۲۰۰۹

جمعیت (X هزار نفر)

کانادا

۳۲,۲۴۵٫۲

۳۲,۵۷۶٫۱

۳۲,۹۳۲٫۰

۳۳,۳۲۷٫۳

۳۳,۷۳۹٫۹

نیوفانلند و لبرادور

۵۱۴٫۴

۵۱۰٫۳

۵۰۶٫۵

۵۰۶٫۴

۵۰۸٫۹

جزیره پرنس ادوارد

۱۳۸٫۱

۱۳۷٫۹

۱۳۸٫۱

۱۳۹٫۵

۱۴۱٫۰

نووا اسکوشیا

۹۳۷٫۹

۹۳۸٫۰

۹۳۵٫۹

۹۳۶٫۶

۹۳۸٫۲

نیوبرانزویک

۷۴۸٫۰

۷۴۵٫۷

۷۴۵٫۶

۷۴۷٫۱

۷۴۹٫۵

کبک

۷,۵۸۱٫۹

۷,۶۳۱٫۶

۷,۶۸۷٫۱

۷,۷۵۳٫۵

۷,۸۲۸٫۹

انتاریو

۱۲,۵۲۸٫۵

۱۲,۶۶۵٫۳

۱۲,۷۹۴٫۷

۱۲,۹۳۶٫۳

۱۳,۰۶۹٫۲

منیتوبا

۱,۱۷۸٫۳

۱,۱۸۴٫۰

۱,۱۹۳٫۹

۱,۲۰۶٫۱

۱,۲۲۲٫۰

ساسکچوان

۹۹۳٫۶

۹۹۲٫۱

۱,۰۰۰٫۱

۱,۰۱۳٫۶

۱,۰۳۰٫۱

آلبرتا

۳,۳۲۲٫۲

۳,۴۲۱٫۳

۳,۵۱۳٫۱

۳,۵۹۵٫۹

۳,۶۸۷٫۷

بریتیش کلمبیا

۴,۱۹۶٫۸

۴,۲۴۳٫۶

۴,۳۰۹٫۵

۴,۳۸۳٫۸

۴,۴۵۵٫۲

یوکان

۳۱٫۹

۳۲٫۳

۳۲٫۶

۳۳٫۲

۳۳٫۷

سرزمین های شمال غربی

۴۳٫۴

۴۳٫۲

۴۳٫۵

۴۳٫۷

۴۳٫۴

نانووت

۳۰٫۳

۳۰٫۸

۳۱٫۳

۳۱٫۶

۳۲٫۲

بازگشت به لیست

دیدگاهتان را بنویسید