خبرهای کانادا

کانادا سرانجام، حقوق بومیان اولیه را برسمیت شناخت

aboriginal

aboriginalایرانتو: در پی برگزاری جلسه امروز، بین نماینده کانادا در سازمان ملل، با رییس مجمع عمومی آن سازمان، دولت هارپر با قطعنامه مربوط به رعایت حقوق بومیان این کشور موافقت کرد.
قطعنامه مذکور، سه سال پیش با ۱۴۴ رأی مثبت و رأی منفی کانادا ، آمریکا، استرالیا و نیوزیلند، به تصویب رسید، اما اتاوا، تاکنون از اجرای آن سرباز زده بود.

در این قطعنامه، بر لزوم برسمیت شناختن حقوق اولیه بومیان اولیه، زبان، زمین، برابری با سایر نژادها و همچنین خود گردانی جامعه خود، تأکید شده است.

“جان دانکن” ، وزیر امور بومیان و ساکنین شمالی کانادا گفت:” کانادا ، قطعنامه را برای جلب رضایت بیشتر بومیان و تحکیم روابط فیمابین، پذیرفته است.”

پیش از این و در گزارش سالانه دولت در ماه مارچ گذشته، اتاوا قول داده بود، گام های لازم برای موافقت با اصول غیر الزامی مصوبه سازمان ملل، بردارد.

سال ۲۰۰۷، دولت هارپر، بدلیل درج مواردی نظیر معامله بر سر زمین های متعلق به بومیان و ارائه خودمختاری به آنان ، با قطعنامه مخالفت کرده بود.

مخالفت اتاوا با این قطعنامه ، تأثیر ناخوشایندی بر وجهه بین المللی این کشور، بویژه در منظر شورای حقوق بشر سازمان ملل نهاد.

“شاون اتلیو” رهبر ملی مجمع بومیان اولیه ، با استقبال از تصمیم دولت ، آن را فرصت جدیدی برای تحکیم رابطه با دولت خواند، اما در عین حال تأکید کرد، صرف موافقت با قطعنامه، نمی تواند تغییری در سیستم زندگی روزمره بومیان ، که اکثر آنها در درون کانادا، به شیوه جهان سوم زندگی می کنند، داشته باشد.

وی افزود:” به رسمیت شناختن صریح حقوق مردم ما  به صورت عملی و مشخص، مهمتر از آن است . اینک زمان آن فرارسیده است که برنامه زمانبندی شده درباره نحوه ایجاد تغییر در جامعه بومیان اولیه تدوین گردد.”

بازگشت به لیست

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید