خبرهای ایران

مردم در سال گذشته ۴هزار میلیارد تومان مالیات سوخت دادند اما به خزانه نرفت

هنگامی که بیژن زنگنه برای معرفی معاون خود (مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی) به آن شرکت رفته بود، اظهارات بسیار مهمی را بر زبان آورد. زنگنه از عبارت «داستان غم‌انگیز» و «فاجعه‌آمیز» استفاده کرد و در آن مراسم گفت که عده‌ای این شرکت را از نفس انداختند و به‌طور مکرر تخلفات قانونی انجام دادند و پول‌هایی به زور از این شرکت گرفته شد. آن موقع شاید کسی آدرس‌های زنگنه را جدی نگرفت، اما اکنون که گزارش تفریغ بودجه ‌سال ۱۳۹۱ منتشر شده است، دیگر می‌توان صحبت‌های زنگنه را رمزگشایی کرد. به واقع سند تفریغ را باید یکی از مصادیق همان «فاجعه‌آمیز» بودن مدیریت شرکت ملی پالایش و پخش قلمداد کرد.

فقط در یک قلم، این شرکت حدود یک‌هزار و ۸۰۰‌میلیارد تومان از وجوه حاصل از فروش فرآورده‌های نفتی را به حساب‌های خزانه‌داری واریز نکرده است که نقض صریح جزء ۸ از بند سوم قانون بودجه ‌سال ۹۱ محسوب می‌شود که طی آن شرکت مزبور موظف بوده از درآمدهای مربوط به پالایشگاه‌های خصوصی، معادل ارزش نقدی خوراک و نیز سایر تعهدات را که برعهده‌اش است کسرکرده و طبق مفاد همین بند به خزانه‌داری واریز کرده و بقیه را مستقیما به شرکت‌های خصوصی ذیربط پرداخت کند.

طبق گزارش دیوان محاسبات، مانده بدهی شرکت‌های پالایشی بابت تسویه بدهی نفت خام و مالیات بر ارزش افزوده در پایان ‌سال ۹۱ حدود ۸.۳‌هزار ‌میلیارد‌تومان شده است! روش کار این بوده که شرکت پالایش و پخش از درآمدهای وصولی خود (از محل فروش فرآورده‌های نفتی) به حساب خزانه‌داری واریز داشته و خزانه‌داری هم معادل بخش نقدی خوراک شرکت‌های پالایشی را از مبالغ واریزی کسر کرده و سهم شرکت‌های پالایشی را (اعم از خصوصی و دولتی) به حساب پالایش و پخش کارسازی می‌کرده و این شرکت به‌نوبه خود وجوه دریافتی را به نسبت سهم شرکت‌های پالایشی فوق در وجه آنها پرداخت می‌کرده است.

بازگشت به لیست

دیدگاهتان را بنویسید