رویدادهای جامعه ایرانی

بازارچه نوروزی در اتاوا – ۱۳ مارچ

bazaar

OTTAWA 5TH ANNUAL NOROOZ BAZAAR

SUNDAY MARCH 13
LOCATION:260 MCARTHURE AVE.
(KNIGHTS OF COLOMBUS HALL)  

TABLE RESERVATIONS: 613-292-6181

SPONSORED BY BIA2OTTAWA AND OTTAWA BUSINESSES.

PERSIAN FOOD PROVIDED ALL DAY BY OTTAWA’S
SILK RD RESTAURENT. 

FREE PARKING. FREE TO PUBLIC.

بازگشت به لیست

دیدگاهتان را بنویسید