خبرهای مهاجرت و تحصیل

نارضایتی حسابرسی کل کانادا ، از شیوه صدور ویزا برای متقاضیان

john

johnایرانتو: با اینکه حسابرسی کل کانادا، نمره قبولی به دولت محافظه کار، از نظر مدیریت برنامه Economic Action Plan داده، اما درباره  شیوه صدور ویزا توسط وزارت مهاجرت و شهروندی و  هزینه های آن برای دفاع ملی، ابراز نگرانی کرده است.

بر اساس گزارشی که از سوی ” جان وایرسما” سرپرست اداره حسابرسی منتشر شده، دولت فدرال در خصوص نحوه هزینه کردن برای سه برنامه متفاوتی که در سال ۲۰۰۹، با بودجه ۴۷ میلیارد دلاری موفق بوده است. این برنامه ها بمنظور تحرک بخشی به اقتصاد کشور و ایجاد مشاغل جدید به تصویب رسیده و تا اوایل سال ۲۰۱۲، به پایان می رسد.

اما آن بخش از پرونده دولت ک ه نمره مناسبی نگرفته، مربوط به خدمات وزارت مهاجرت و شهروندی و همچنین آژانس خدمات مرزی است.

گزارش مذکور تأکید کرده که آنها می بایست، تلاش بیشتری در زمینه مدیریت ریسک بهداشتی،  ایمنی و امنیتی پیش از صدور ویزا برای متقاضیان، بعمل می آوردند.

آقای وایرسما می گوید، سیستم فعلی، حتی از ابتدایی ترین مواردی که افسران صدور ویزا، می بایست قبل از اجازه دادن به افراد جهت ورود به کشور، مطلع باشند، رنج می برد.

آنها معتقدند، پارامترهای مورد استفاده افسران برای شناسایی ریسک پذیر بودن صدور ویزا برای یک شخص خاص ، تاریخ گذشته هستند. در واقع مشاورینی که توصیه های امنیتی به افسران ویزا، ارائه می کنند، از آموزش های روزمره و نوین، بی بهره هستند و حتی مشخص نیست که آیا قانون کنترل اجباری سوابق متقاضیان، برای همه افراد انجام می شود یا خیر؟

سرپرست اداره حسابرسی کانادا، با تأکید بر اینکه وزارت مهاجرت و شهروندی، نیازمند سیستم جدید برای محافظت از بهداشت و ایمنی کانادایی هاست، افزود:” مثلا در بحث معاینات پزشکی متقاضیان، در طول ۵۰ سال گذشته، تنها به امراض مسری سیفیلیس و سل توجه می شود، درحالیکه کارشناسان بهداشتی، بر نظارت بر ۵۶ نوع بیماری تأکید کرده اند. مشخص نیست آیا متقاضیان ورود به کانادا، برای اینگونه بیماریها مورد بررسی قرار می گیرند یا خیر؟”

در گزارش همچنین تأکید شده، معمولا ویزای صادره ، کمتر مورد بررسی مجدد قرار می گیرد. بدان معنی که مقامات رسمی در مورد اجازه ورود به افراد غیرصالح اطلاعی ندارند.

بازگشت به لیست

دیدگاهتان را بنویسید