اطلاعات عمومی

تیر 16, 1386

جغرافیا و آب و هوا

جغرافیا و آب و هوا كانادا، دومين كشور بزرگ دنيا با ۹،۲۱۵،۴۳۰ كيلومتر مربع وسعت است و از مجموعه ۱۰ استان و ۳سرزمين و در […]
تیر 16, 1386

حکومت

حکومت کانادا ساختمان پارلمان و دولت کانادا در اتاوا پایتخت این کشور کانادا دومین کشور بزرگ دنیا با ۹، ۲۱۵، ۴۳۰ کیلومتر مربع وسعت است، […]
مرداد 22, 1387

تاریخچه کانادا

تاریخچه کانادا تاریخ آثار بدست آمده از زندگی نخستین بومیان کانادایی که در بخشی از این کشور به مدت طولانی ساکن بودند و نیز بررسی‌های […]
مرداد 30, 1388

اقتصاد

اقتصاد کانادا عضوی از سازمان مشارکت اقتصاد و توسعه OECD و گروه ۸ (G8) است. این کشور دارای اقتصاد بازار آزاد است که نسبت به […]
مرداد 30, 1388

رسانه ها

رسانه ها روزنامه های پر تیراژ و شبکه های متنوع رادیو تلویزیونی و خبرگزاریهای مختلفی در کانادا مشغول فعالیت هستند. پرتیراژ ترین روزنامه های کشوری […]
فرم ارزیابی
//]]>