خبرهای کانادا

سفر ۵۲ هزار کانادایی برای معالجه به خارج از کشور

hi nurse hospital cp 615756

ایرانتو: موسسه فریزر در گزارشی که اخیرا منتشر کرده مدعی است که تعداد کاناداییهایی که برای معالجه پزشکی به خارج از کشور مسافرت می کنند رو به ازدیاد بوده و در سال گذشته این تعداد به ۵۲ هزار نفر رسیده، که نیمی از آنان از ساکنین ایالت اونتاریو بودند. بنا بر تخمین این موسسه این تعداد حدود ۱۰ هزار نفر، یا تقریبا ۲۵% نسبت به سال پیش از آن رشد کرده است. این موسسه پژوهشی عمومی که در ایالت بریتیش کلمبیا واقع می باشد، برای مدتها از هواداران و مبلغان ایده گسترش گزینه های خصوصی در بخش بهداشت و درمان بوده و در بیست سال اخیر مدت انتظار بیماران کانادایی را رصد و ثبت نموده است.

باچوس باروآ، اقتصاددان و یکی از نویسندگان این گزارش در این مورد می گوید که “ما همواره حکایتهایی در باره مسافرت مردم برای معالجه به خارج از کشور می شنیدیم اما هرگز شواهد محکم یا تخمینی در باره تعداد آنها در دسترس نبود. آماری که ما ارائه می دهیم البته بسیار بزرگ نیست اما نشان می دهد که تعداد فزاینده ای از کاناداییها فکر می کنند آنها به خدمات پزشکی ای نیاز دارند که در کانادا به آن دست نخواهند یافت”.

البته باید گفت رویهمرفته میانگین ملی زمان انتظار بیماران در اتاقهای اورژانس طی پنج سال گذشته به نحو چشمگیر کاهش یافته است. اما هنوز بیش از ۴۰% از ۱۶۱ بیمارستانی که اطلاعات خود را به موسسه کانادایی اطلاعات سلامت تسلیم می کنند بیش از زمان استاندارد بیماران را در انتظار نگاه میدارند.

این گزارش همچنین به این نتیجه رسیده است که بیمارانی که نیاز به آزمایشات داخلی مانند گاستروسکوپی یا کونوسکوپی دارند بیش از دیگر بیماران برای کسب خدمات پزشکی به خارج از کشور سفر می نمایند و تعداد آنها به بیش از ۶,۵۰۰ نفر بالغ می شود. قابل توجه اینکه پس از اونتاریو، بریتیش کلمبیا با نزدیک به ده هزار نفر، کبک با بیش از شش هزار و دویست نفر و آلبرتا با نزدیک به شش هزار نفر بیشترین تعداد توریستهای پزشکی را داشته اند.

بازگشت به لیست

دیدگاهتان را بنویسید