رویدادهای جامعه ایرانی

مراسم چهارشنبه سوری – اتاوا – ۱۵ مارچ

4soori

OTTAWA’S OFFICIAL 4 SHANBEH SOORI

TUESDAY MARCH 15
LOCATION:260 MCARTHURE AVE.
(KNIGHTS OF COLOMBUS HALL)  

DOORS OPEN AT 8PM
FIRE AT 9:00 PM
DANCE by DJ Shahriar UNTIL 12:00

PERSIAN SNACKS AND ASHEH RESHTEH BY
SILK RD RESTAURANT.

بازگشت به لیست

دیدگاهتان را بنویسید