خبرهای کانادا

تنها ۲۶ درصد از مهاجرین خواستار شهروندی کانادا می باشند

citizenship1

ایرانتو: آمار نشان می دهد نسبت مهاجرینی که می خواهند شهروند کانادا بشوند به رقم کوچک ۲۶% نزول کرده است در حالیکه در سال ۲۰۰۰ این رقم ۷۹% درصد بود. به نظر اندرو گریفیث مدیر عامل سابق آژانس شهروندی این امر نتیجه مقررات و هزینه هایی است که از طرف دولت وضع شده است. “این تغییرات کسب شهروندی برای بسیاری را مشکلتر نموده به نحوی که تعداد فزاینده ای از مهاجرین هرگز شهروند نخواهند شد و در نتیجه هیچگاه وارد فرآیند سیاسی کشور نخواهند گردید”.

بنا بر مقررات جاری هر مهاجر می بایستی سه سال از چهار سال اخیر را در کانادا سکونت کرده باشد تا بتواند به شهروندی کانادا در آید. اما حتی این قاعده هم از امسال سختگیرانه تر شده و مدت اقامت به چهارسال از شش سال اخیر خواهد رسید. همچنین سن معافیت از قبولی در امتحان زبان و دیگر امتحانهای کسب شهروندی هم از ۵۵ سال به ۶۵ سال افزایش خواهد یافت.

متقاضیان شهروندی بایستی دانش کافی نسبت به تاریخ، فرهنگ و ارزشهای کانادا داشته باشند وبرای اثبات کفایت دانششان می بایستی حداقل ۷۵ نمره از امتحانی ۱۰۰ نمره ای کسب کنند. یعنی می بایستی از ۲۰ سوال چند جوابی حداقل به ۱۵ سوال پاسخ درست بدهند. حداقل نمره برای قبولی در این امتحان پیشتر ۶۰ بود و در سال ۲۰۱۰ به ۷۵ افزایش داده شد.

گریفیث معتقد است که این افزایش نمره قبولی تاثیر فوری ای بر تعداد شهروندان جدید خواهد داشت. مقایسه نمرات متقاضیان شهروندی در سه سال پیش و پس از این افزایش نشان می دهد نرخ قبولی متقاضیانی که از کشورهای حوزه دریای کارائیب می آیند ۲۰ درصد، آسیای جنوبی ها ۱۵ درصد و آفریقاییها هم ۱۵ درصد کاهش داشته است.

البته جوهان نادئو سخنگوی آژانس مهاجرت و شهروندی کشور در باره این امتحانات جدید می گوید “سوالات این امتحانات نه خیلی ساده است نه خیلی مشکل. باید توجه داشت که ما باید مطمئن شویم که کاناداییهای جدید آگاهی جامعی از تاریخ، هویت و ارزشهای کانادایی دارند”.

در کنار این امتحانات افزایش هزینه تقاضای شهروندی از ۱۰۰ دلار به ۳۰۰ دلار، و سپس به ۵۳۰ دلار، همه هم طی سال گذشته هم بی اثر نبوده است. به علاوه باید براین مبلغ باید هزینه ۱۰۰ دلاری “حق شهروندی” را که قبول شدگان مجبور به پرداخت آن هستند، هم به آن اضافه کرد. گریفیث در این مورد می گوید “من منطق دولت را درمورد این تغییرات می فهمم. اما من طرفدار جذب هستم و نه دفع. ما باید مطمئن شویم افرادی که تقاضای شهروندی می دهند واقعا مصمم باشند اما ما نباید برای کسب این اطمینان موانع جدیدی را وضع کرده یا روابط خود را با یکی از جوامع مهاجر به مخاطره بیاندازیم”.


بازگشت به لیست

دیدگاهتان را بنویسید