خبرهای کانادا

بانک کانادا بهتر است تا مارچ ۲۰۱۴ به نرخ بهره، دست نزند

bankimmig
bankimmigایرانتو: بخش سیاستهای مالی انستیتو سی. دی . هووه به بانک کانادا توصیه می کند تا به نرخ بهره شبانه خود دست نزند.

انستیتو معتقد است که بانک کانادا نه تنها می بایستی در اعلام نرخ بعدی، در ۶ مارچ، این نرخ را در همین سطح یک درصدی حفظ کند، بلکه همچنین باید این نرخ را تا مارچ ۲۰۱۴ هم ثابت نگه دارد. بانک کانادا این نرخ کلیدی را از سپتامبر ۲۰۱۰ بلا تغییر در همین سطح ثابت نگه داشته است.

اکثر اقتصاددانان معتقدند که بانک کانادا در اعلان آتی اش این نرخ را تغییر نخواهد داد، اما در مورد نوبت بعدی نمی توانند با قاطعیت اظهار نظر کنند. در اوایل سال جاری، مارک کارنی رییس کل بانک کانادا اعلام کرد که اکنون نیاز به افزایش هزینه وام گیری ارجحیت کمتری داشته و بانک تمرکز خود را بر رشد اقتصادی نهاده است. با این وجود کارنی همان وقت اضافه هم کرد که وقتی زمانش فرا رسد، حرکت بعدی بانک، افزایش نرخ بهره، خواهد بود.


بازگشت به لیست

دیدگاهتان را بنویسید