خبرهای مهاجرت و تحصیل

دولت کانادا: ده هزار دانشجو و کارگر خارجی می توانند در سال ۲۰۱۳ تقاضای اقامت کنند

jason11032012

jason11032012

ایرانتو: وزیر مهاجرت کانادا چهارشنبه از تعداد بیشتری از دانشجویان و کارگران موقت خارجی خواست که در طول سال آینده تقاضای اقامت را ارائه کنند، اگر چه در عین حال سطح مهاجرت تغییر نخواهد کرد.

۱۰هزار نفر از این افراد اجازه خواهند داشت که تقاضای اقامت دائم کنند، که این تعداد ۴ هزار نفر بیش از سال ۲۰۱۱ است. با این همه تعداد کل مهاجران بین ۲۴۰ هزار تا ۲۶۵ هزار نفر ثابت خواهد ماند.

جیسون کنی وزیر مهاجرت می گوید ” نوآمدگان مهارت و استعداد را با خود آورده، به اقتصاد ما کمک کرده و با تقویت نیروی کار ما در حفظ قدرت رقابت اقتصادی ما در سطح جهان شراکت می کنند. کانادا بخصوص برای جوانان مهاجری که به منظور تحصیل به اینجا آمده و می توانند پس از فارغ التحصیلی در داخل کشور کسب اشتغال کنند حساب جداگانه ای باز کرده است”.

او اضافه می کند ” آنها مهاجران آینده خواهند بود. آنها جوانند و دارای مدارک تحصیلی از این کشورند. آنها در زبان هم مهارت بالایی دارند. آنها می روند که موفق شوند”.

منتقدان اما می گویند که جذب دانشجویان خارجی، از کشورهای فقیرتر استعدادهایی را که به شدت برای اقتصادهای در حال رشد خود به آنان محتاجند می رباید. بعضی از کشورها هزینه های تحصیل جوانان خود را در خارج از کشورشان می پردازند اما در برابر پدیده ی فرار مغزها مواجه می شوند که ضربه ای بر توسعه ی این کشورهاست.

در کنفرانسی مطبوعاتی، کنی مشکل رویهمرفته جدی بیکاری در میان مهاجران، که نرخ بیکاری ۱۴ درصدی در میان آنان در مقایسه با نرخ ۷٫۴ درصدی در مقیاس ملی هم نشانگر آنست، و دیدگاه منفی رو به رشد در قبال تعداد بینظیر مهاجران را پذیرفت. بعضی از منتقدین مهاجران جدید را در زمره ی رقبا برای کسب مشاغل هنوز اندک در اقتصادی که تلاش می کند از پی آمدهای رکود سال ۲۰۰۸ خارج شود می دانند. کنی در این باره می گوید ” من از این امر نگرانم. من می دانم که هموطنانمان چه می گویند. به همین دلیل است که ما تعداد کل مهاجران را افزایش نخواهیم داد”.

او همچنین تاکید کرد که کانادا ” رفتار بربرانه” مانند قتل ناموسی، ختنه ی دختران و خشونت خانگی را تحمل نخواهد کرد.

او می گوید” تحت قوانین ما این رفتارها محکوم بوده و مجازاتی شدید را به دنبال خواهد داشت”.

بازگشت به لیست

دیدگاهتان را بنویسید