خبرهای کانادا

صندوق بین المللی پول: حباب ۲۰ درصدی در بازار مسکن کانادا

o HOUSING BUBBLE facebook

ایرانتو: صندوق بین المللی پول در گزارشی که در باره بازار مسکن کانادا منتشر کرده قیمت مسکن در بازار کانادا را ۲۰ درصد بیش از ارزش واقعی آن تخمین زده، اما با اینحال پیش بینی می کند این بازار می تواند بدون خسارت عمده ای از شرایط حبابی امروز خارج گردد.
بازار مسکن کانادا پس از رکودی کوتاه مدت، در سال گذشته و همراه با روند کاهنده نرخ بهره دوباره به رونق رسید. رونق ساخت و ساز یا فروش مسکن طبعا پدیده ای دلگرم کننده است اما این رونق بیش از حد شدید شده و به نظر صندوق حبابی را در بخش مسکن کانادا ایجاد نموده است. باید دانست که صندوق در این تحلیلش تنها نیست و موسسه تحلیلی فیتچ هم هفته گذشته اعلام کرد قیمت مسکن در کشور به حدی بسیار بیشتر از ارزش واقعی آن رسیده است.

صندوق البته فقط نگران حباب مسکن نبوده و به کاهش قیمت نفت هم توجه نشان داده و معتقد است که این کاهش به رشد اقتصادی کانادا ضربه خواهد زد. با این وجود صندوق ارجحیت را به کنترل حباب مسکن داده و پیشنهاد کرده که با افزایش نرخ بهره تقاضای مسکن به سوی انقباض سوق داده شود. اما در حال حاضر نرخ بهره به سرعت رو به کاهش می باشد. پس از آنکه بانک کانادا نرخ بهره “شبانه” را کاهش داد، نرخ های بهره اصلی در موسسات مالی به روندی نزولی افتاده اند. علاوه بر آن بعضی از کارشناسان معتقدند در جلسه آینده روسای بانک مرکزی کشور که در ماه مارچ برگذار می شود انتظار می رود بیش از این از نرخ بهره شبانه کاسته شود.

نرخ پایین بهره آثار جانبی دیگری هم داشته است. از جمله میزان بدهی خانوارهای کانادایی اکنون به ۱۶۲% درآمد خالص آنها میرسد که به نوبه خود رکوردی تاریخی محسوب می شود. صندوق معتقد است که میزان بدهی گزاف خانوارها و حباب بازار مسکن دو عامل تهدید کننده ثبات سیستم مالی کانادا محسوب می گردند.

 
بازگشت به لیست

دیدگاهتان را بنویسید