خبرهای کانادا

رتبه اول کانادا در بین ۱۰ کشور تحصیل کرده جهان

graduate_students

graduate_students
ایرانتو: در طول ۵۰ سال گذشته، میزان فارغ التحصیلان دانشگاه ها در کشورهای توسعه یافته، ۲۰۰ درصد افزایش یافته است.
اما گزارش منتشره از سوی سازمان توسعه و همکاریهای اقتصادی با عنوان  Education at a Glance 2011، حاکی از عدم تناسب در نحوه پیشرفت کشورها در این زمینه است.

نکته دیگر اینکه تقریبا همه این کشورها جزو مناطق ثروتمند جهان محسوب می شوند که سرمایه گذاری وسیعی در آنها، چه توسط بخش دولتی یا خصوصی در زمینه امور آموزشی و تحقیقاتی انجام شده است.

۱۰ کشور تحصیلکرده جهان از انتها تا ابتدا به شرح زیر است:

۱۰٫ فنلاند
> درصد جمعیت تحصیل کرده دانشگاهی: ۳۷%
> متوسط رشد سالانه تعداد دانش آموختگان بین سال های ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۹ ، ۱٫۸ درصد (۳rd lowest)
>تولید ناخالص ملی بازای هر نفر: $۳۶,۵۸۵ (۱۴th highest)
> تغییر جمعیت بین سال های ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۹ :۳٫۱۵% (۱۰th lowest)

۹٫ استرالیا
> درصد جمعیت تحصیل کرده دانشگاهی: ۳۷%
> متوسط رشد سالانه تعداد دانش آموختگان بین سال های ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۹ ، ۳٫۳ درصد (۱۱th lowest)
>تولید ناخالص ملی بازای هر نفر: $۴۰,۷۱۹ (۶th highest)
> تغییر جمعیت بین سال های ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۹ :۱۴٫۶۳% (۳rd highest)

۸٫ انگلستان
> درصد جمعیت تحصیل کرده دانشگاهی: ۳۷%
> متوسط رشد سالانه تعداد دانش آموختگان بین سال های ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۹ ، ۴ درصد (۹th highest)
>تولید ناخالص ملی بازای هر نفر: $۳۵,۵۰۴ (۱۶th highest)
> تغییر جمعیت بین سال های ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۹ :۳٫۴۷% (۱۳th lowest)

۷٫ نروژ
> درصد جمعیت تحصیل کرده دانشگاهی: ۳۷%
> متوسط رشد سالانه تعداد دانش آموختگان بین سال های ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۹، ؟
>تولید ناخالص ملی بازای هر نفر: $۵۶,۶۱۷ (۲nd highest)
> تغییر جمعیت بین سال های ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۹ :۷٫۵۲% (۱۴th highest)

۶٫ کره جنوبی
> درصد جمعیت تحصیل کرده دانشگاهی: ۳۹%
> متوسط رشد سالانه تعداد دانش آموختگان بین سال های ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۹ ، ۵٫۴۳ درصد (۵th highest)
>تولید ناخالص ملی بازای هر نفر: $۲۹,۱۰۱ (۱۳th lowest)
> تغییر جمعیت بین سال های ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۹ :۳٫۷۰% (۱۴th lowest)

۵٫ نیوزیلند
> درصد جمعیت تحصیل کرده دانشگاهی: ۴۰%
> متوسط رشد سالانه تعداد دانش آموختگان بین سال های ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۹ ، ۳٫۵ درصد (۱۴th lowest)
>تولید ناخالص ملی بازای هر نفر $۲۹,۸۷۱ (۱۴th lowest)
> تغییر جمعیت بین سال های ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۹ :۱۱٫۸۸% (۸th largest)

۴٫ آمریکا
> درصد جمعیت تحصیل کرده دانشگاهی: ۴۱%
> متوسط رشد سالانه تعداد دانش آموختگان بین سال های ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۹ ، ۱٫۴ درصد(the lowest)
>تولید ناخالص ملی بازای هر نفر: $۴۶,۵۸۸ (۴th highest)
> تغییر جمعیت بین سال های ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۹ :۸٫۶۸% (۱۲th highest)

۳٫ ژاپن
> درصد جمعیت تحصیل کرده دانشگاهی: ۴۴%
> متوسط رشد سالانه تعداد دانش آموختگان بین سال های ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۹، ۲٫۳ درصد (۱۰th lowest)
>تولید ناخالص ملی بازای هر نفر: $۳۳,۷۵۱ (۱۷th lowest)
> تغییر جمعیت بین سال های ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۹ :۰٫۴۶% (۶th lowest)

۲٫ اسرائیل
> درصد جمعیت تحصیل کرده دانشگاهی: ۴۵%
> متوسط رشد سالانه تعداد دانش آموختگان بین سال های ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۹، ؟
>تولید ناخالص ملی بازای هر نفر: $۲۸,۵۹۶ (۱۲th lowest)
> تغییر جمعیت بین سال های ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۹ :۱۹٫۰۲% (the highest)

۱٫ کانادا
> درصد جمعیت تحصیل کرده دانشگاهی: ۵۰%
> متوسط رشد سالانه تعداد دانش آموختگان بین سال های ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۹ ، ۲٫۳% (۵th lowest)
>تولید ناخالص ملی بازای هر نفر: $۳۹,۰۷۰ (۱۰th highest)
> تغییر جمعیت بین سال های ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۹ :۹٫۸۹% (۱۰th highest)

بازگشت به لیست

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید