هنر، ورزش، خانواده و سرگرمی

۵۰ ماده جدید اعتیاد آور در حال ورود به کشور است

رئیس سازمان بهزیستی کشور گفت: پروتکل درمان شیشه در حال تدوین است اما ۵۰ ماده جدید اعتیاد آور در حال ورود به کشور است.
 
به گزارش خبرنگار اجتماعی فارس، همایون هاشمی در بخش اول مناظره اعتیاد درباره گفت: درست است که این موضوع درصد رشد تعداد معتادان نسبت به گذشته پایین نیامده اما شدت آسیب معضل اعتیاد را در ایران دو چندان شده است.

وی افزود: سازمان بهزیستی اعتیاد را به عنوان یک آسیب میانی در نظر گرفته است. چرایی ریشه‌کن نشدن اعتیاد واضح است اگر سایر آسیب‌ها مانند طلاق را رصد کنید می‌بینید که آنها نیز کنترل نشده است.

هاشمی گفت: برای ریشه‌کن کردن اعتیاد عزم و جهاد ملی لازم است. همه باید وارد عرصه شوند و یک گروه نمی‌تواند این کار را انجام دهد. همانطور که کسی نمی‌توانست پیروزی‌های جنگ را برای خود مصادره کند.

هاشمی گفت: در عرصه‌های مختلف عقب ماندیم امروز برای پروتکل شیشه در حال برنامه‌ریزی هستیم اما ۵۰ نوع مواد دیگر در حال وارد شدن به کشور است.

وی افزود: باید کمپ‌ها را تقویت کنیم و پیشگیری به معنی واقعی آن باید مورد توجه قرار گیرد .

رئیس سازمان بهزیستی کشور گفت: وقتی چتر امنیتی مناسبی برای خانواده‌ها پهن کنیم هیچ بارانی آنها را خیس نمی‌کند.

هاشمی گفت: تیم مددکاری باید شکل بگیرد. همانطور که خانواده‌ها برای کلاس‌های کنکور فرزندانشان بیشتر از مناسبات اجتماعی وقت می‌گذارند برای آموزش اعتیاد نیز باید وقت بگذارند. کارزار رسانه ای شیشه را دو سال است داریم اجرا می کنیم دریغ از ورود یک رسانه به کمک.

وی ادامه داد: در ۱۶ا ستان در کمال غربت این کارزار را اجرا کردیم.شیوع اعتیاد به دلیل عدم انسجام بین دستگاههای مسئول است.

رئیس سازمان بهزیستی کشور ادامه داد:‌ باید قسمت عمده در بحث آموزش و پیشگیری باشد و فرزندان باید واکسینه شوند.

هاشمی خاطرنشان کرد: وقتی سیل آمد باید مقابله را جدی بگیریم اما پیشگیری را جدی‌تر.

بازگشت به لیست

دیدگاهتان را بنویسید