هنر، ورزش، خانواده و سرگرمی

۴۰ درصد صندلی دانشگاهها بدون دانشجو ماند

مدیر کل دفتر گسترش آموزش عالی با اعلام آمار ظرفیت های خالی در دانشگاهها و دوره های مختلف مقاطع کاردانی و کارشناسی سال ۹۲ گفت: دانشگاه فرهنگیان دارای بیشترین میزان ظرفیت خالی مانده از دانشجو است.

ابوالفضل حسنی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره میزان صندلیهای خالی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور در مقاطع کاردانی و کارشناسی به استثنای دانشگاه آزاد اسلامی اظهار داشت: با توجه به ظرفیتهایی که برای پذیرش دانشجو در سال ۹۲ در نظر گرفته شده بود، از کل ظرفیت ۴۲۵ هزار و ۴۷۲ نفری دانشگاه پیام نور، ۲۵۴ هزار و ۲۵۵ نفر پذیرفته شدند و ۵۱ درصد از این ظرفیت خالی مانده است.

وی درباره دانشگاه تربیت معلم نیز گفت: با توجه به ظرفیت ۲۲ هزار و ۲۷۹ نفری این دانشگاه، تنها ۱۴ هزار و ۹۱۸ نفر پذیرفته شده و بیش از ۳۵ درصد ظرفیت این دانشگاه بدون دانشجو ماند.

حسنی درباره دانشگاههای غیردولتی، اظهار داشت: با توجه به پذیرش بدون آزمون در دانشگاههای آزاد و پیام نور نزدیک به ۵۱ درصد از صندلیهای غیرانتفاعیها بدون دانشجو است.

دانشگاه فرهنگیان به گفته این مقام مسئول وزارت علوم دارای بیش از ۸۹ درصد صندلی خالی و میزان ظرفیتهای خالی مناطق محروم نیز ۱٫۶۳ درصد است.

وی درباره دوره های نیمه حضوری و سایر دوره ها، گفت: ظرفیت نیمه حضوریها ۱۵ درصد، ظرفیت مجازیها و بین الملل هم حدود ۴۰ درصد خالی اعلام است.

مدیر کل دفتر گسترش آموزش عالی، اظهار داشت: از کل ظرفیت ۷۳۸ هزار ۳۰۵ نفر که ۵۲۰ هزار و ۱۱۵ نفر پذیرفته شدند ۴۰ درصد از ظرفیتها پر نشد.

بازگشت به لیست

دیدگاهتان را بنویسید