خبرهای کانادا

۳۲ درصد از مالکیت شرکت مخابراتی “تلاس” به خارجیان رسید

telus

telusایرانتو: تلاس در واکنش به اتهامات ابراز شده می گوید که قانون فدرال محدودیت ۳۳.۳ درصدی برای مالکیت خارجی در شرکتهای مخابراتی را رعایت کرده و این میزان در ۲۹ جون، ۳۲.۵۹ بوده است.

تلاس می گوید انتشار این آمار در پاسخ به اتهامات شرکت Globalive , شرکت کننده جدید در بازار مخابرات می باشد.Globalive شرکت تلاس را متهم کرده که ۴۸ درصد آن تحت مالکیت خارجی بوده و از سازمانهای مسئول تقاضای رسیدگی کرده است.

تلاس معتقد است Globalive با استفاده از کد پستی محل ارسال گزارشهای مالی شرکتهای سهامدار , بجای توجه به ملیت مالکان شرکتها در تخمین تعداد مالکان خارجی دچار اشتباه شده است. Ted Woodhead معاون مدیر عامل تلاس می گوید انتشار حجم سهام خارجیان پاسخی به پرسشهای یکی از سرمایه گذاران ، شرکت سرمایه گذاری میسون ، هم خواهد بود.

 

 

بازگشت به لیست

دیدگاهتان را بنویسید