خبرهای مهاجرت و تحصیل

۲۵ هزار دلار ، جریمه فریب اداره مهاجرت کانادا

immigration-fraud

immigration-fraudایرانتو: بر اساس اعلام اداره مرزبانی کانادا مردی ۴۴ ساله که ملیت ایشان افشا نگردیده است و دارای کارت اقامت دائم کانادا می باشد بدلیل فریب وزارت مهاجرت کانادا به پرداخت ۲۵ هزار دلار جزای نقدی محکوم گردیده است.

بر اساس اطلاعات منتشر شده ، این فرد تقاضانامه خود را جهت تمدید کارت اقامت خود به سازمان مربوطه ارائه نموده و مدعی گردیده بود که مدت قانونی اقامت خود را در کانادا سپری نموده است و واجد شرایط تمدید اقامت خود می باشد.

بر اساس تحقیقاتی که مرزبانی کانادا انجام داده است ، مشخص گردید که شخص مزبور در کانادا اقامت نداشته و اطلاعات غلط را در تقاضانامه خود درج نموده است.

بر همین اساس به دلیل ارائه اطلاعات غلط و نادرست و بر اساس رای دادگاه هالیفاکس ، نامبرده به پرداخت ۲۵ هزار دلار جریمه نقدی محکوم گردیده است.

وزارت مهاجرت کانادا مکررا اعلام نموده است که اخذ شهروندی و اقامت کانادا خریدنی نمی باشد و با متخلفین به شدیدترین نحو برخورد خواهد شد.

شایان ذکر می باشد که افرادی که با دادن اطلاعات غلط ، قصد فریب وزارت مهاجرت کانادا را داشته تا اقامت خود را تمدید و یا به شهروندی کانادا نائل آیند ، علاوه بر جریمه نقدی ، از کشور نیز اخراج خواهند گردید.


بازگشت به لیست

دیدگاهتان را بنویسید