خبرهای جهان

‘یهودی‌ستیزی در اروپا رو به افزایش است’

بی بی سی : یهودیان اروپا معتقدند که یهودی ستیزی در این قاره رو به افزایش بوده است.

موسسه حقوق بنیادی اتحادیه اروپا گزارش کرده که تحقیقات این موسسه نشان می‌دهد که از نظر بسیاری از یهودیان اروپایی، یهودی ستیزی به خصوص در اینترنت رو به افزایش بوده و به مشکلی برای یهودیان مبدل شده است.

این گزارش براساس مصاحبه با حدود شش هزار یهودی در کشورهای مختلف اروپایی تهیه شده که ٦٦ درصد از مصاحبه شوندگان افزایش یهودی ستیزی را تایید کرده اند.

حدود ٧٥ درصد، یعنی از هر چهار مصاحبه شونده، سه نفر گفته‌اند که به خصوص طی پنج سال اخیر، یهودی ستیزی شدت بیشتری گرفته است.

این تحقیقات در طول سال ٢٠١٢ و در هشت کشور عضو اتحادیه اروپا انجام شد که مسکن حدود ٩٠ درصد از یهودیان ساکن کشورهای این اتحادیه هستند.

از مصاحبه شوندگان در کشورهای بلژیک، فرانسه، آلمان، مجارستان، ایتالیا، لتونی، سوئد و بریتانیا سئوال شد که نظر و استنباط خود را در مورد روند یهودی ستیزی و همچنین، یهودی ستیزی به عنوان یک مساله روزمره بیان دارند.

همچنین، از آنان خواسته شد تا تجربه و نگرانی خود را در مورد امنیت خود و خانواده هایشان بازگو کنند.

پرسش شوندگان به خصوص در مورد یهودی ستیزی اینترنتی احساس نگرانی می‌کردند و حدود سه چهارم از آنان، یهودی ستیزی را یک مشکل اساسی در زندگی یهودیان می‌دانستند.

به عنوان مثال، یک زن یهودی بریتانیایی گفت که از زمانی که استفاده از فیسبوک را آغاز کرده، شاهد حجمی از یهودی ستیزی بوده که پیش از آن تجربه نکرده بود.

انگیزه یهودی ستیزی

گزارش موسسه حقوق بنیادی اتحادیه اروپا حاکی از آن است که ٢٩ درصد از پرسش شوندگان به دلیل نگرانی در مورد امنیت خود، مساله مهاجرت به سایر کشورها را مورد توجه قرار داده بودند و این موضوع به خصوص برای یهودیان در مجارستان (٤٨ درصد)، فرانسه (٤٦ درصد) و بلژیک (٤٠ درصد) مطرح بوده است.

از هر پنج یهودی، یک نفر طی یک سال منتهی به انجام این تحقیقات دست کم با یک مورد توهین یهودی ستیزانه یا حتی حمله بدنی مواجه شده بود.

به نظر این گروه از پرسش شوندگان، در میان مرتکبین شدیدترین برخوردها با یهودیان “٢٧ درصد دارای گرایش اسلامگرایی افراطی، ٢٢ درصد دارای نظرات چپ افراطی، و ١٩ درصد دارای گرایش های راست افراطی” بودند.

به گفته پرسش شوندگان در بریتانیا، بیشترین اظهارنظر ضد یهودی در این کشور عبارت بود از اینکه رفتار اسرائیل با فلسطینیان بدتر از نازی های آلمان بوده و اینکه یهودیان از ماجرای هولوکاست به نفع خود بهره برداری می‌کنند.

این گزارش همچنین حاکی از تفاوت‌هایی بین کشورهای اروپای غربی و شرقی بوده است.

در لتونی تنها ٨ درصد گفتند که اختلاف فلسطینیان و اسرائیل تاثیری مهم بر امنیت آنان داشته، در حالیکه این رقم در آلمان و و فرانسه به ٢٨ و ٧٣ درصد می رسید.

به گفته مدیر موسسه حقوق بنیادی اتحادیه اروپا، بخشی از این تفاوت می تواند ناشی از تفاوت‌های تاریخی و بخش دیگری از آن حاصل تفاوت در انگاره مهاجرت به این کشورها باشد.

وی گفته است که در سراسر اروپا، یهودی ستیزی سابقه‌ای چند صدساله دارداما در عین حال، نوع جدیدی از یهودی ستیزی هم اخیرا بروز کرده که در درگیری های خاورمیانه ریشه دارد.

موسسه حقوق بنیادی اروپا از کشورهای عضو اتحادیه اروپا خواسته است تا برای مقابله با موج یهودی ستیزی در کشورهای عضو به اقدام فوری و قاطعانه دست بزند و شخصیت‌های اجتماعی هم باید این گرایش را به شدت محکوم کنند.

بازگشت به لیست

دیدگاهتان را بنویسید