خبرهای کانادا

گزارش بازرسی از عملکرد دولت کانادا

auditor

ایرانتو: آقای مایکل فرگسن (Auditor General) گزارش بهاری خودرا بعد از بررسی ها امروز اعلام کرد.

مطالب اصلی این گزارش صحبت از نیاز دولت فدرال به برنامه ریزی بلند مدت بهتر-در همه چیز از حقوق بازنشستگی تا زندان و پلیس می کند.

فرگسن گفت: اگر چه دولت باید برنامه ها و خدمات رابسته به نیاز روز ارایه دهد ولی این برنامه ریزی باید فراتر از نیازهای روزانه مردم
باشد.

برخی از نکات برجسته این گزارش را در اینجا گنجاندیم:

آیا حقوق بازنشستگی قابل پرداخت خواهد بود؟

مسؤلیت دولت فدرال برای برنامه باز پرداخت بازنشستگی بیش از ۱۵۰ بیلیون دلار می باشد.

دفتر فرگسن هیچ ارگانی را مسئول ارزیابی برنامه بازنشستگی پیدا نکرده، و توصیه کرد که وزارت خزانه داری همراه با RCMP و دفاع ملی بصورت دوره ای این ارزیابی را تقبل کنند.

ارگانها می بایستی در جهت بهبودی درخواست تغییرات کنند، بطوری که عادلانه برای نسل امروز و نسل های آینده باشد.

افزایش ۲۷۰۰ سلول زندان، ولی هنوز مشکل تخت های دوطبقه

قرار است که ۲۷۰۰ اتاق زندان در ۳۷ زندان در سراسر کانادا تا سال ۲۰۱۵ اضافه شود، ولی صحبتی از توسعه محل های جدید برای مراقبت از سلامتی و یا تبعیض نژادی نیست.

ظاهرا این زندان ها برای نیاز امروز ساخته نمی شوند، بلکه بخاطر داشتن فضا ساخته می شوند.

این گزارش چنین تصور می کند ه تا چند سال آینده جمعیت زندانی ها بیشتر از ظرفیت خواهد بود، و تختخواب های دو طبقه دوباره استفاده خواهد شد.

در حال حاضر دولت ۳۴ میلیون دلار بابت بسته شدن ۳ زندان صرفه جویی می کند.

آمار نشان می دهد که دولت فدرال سالانه ۲۱۱ هزار دلار هزینه یک زندان زن و ۱۵۱ هزار دلار هزینه یک زندان مرد می کند.

شبکه آماری کانادا با داده های با کیفیت- به جز در مناطق کوچک

گزارش حاکی است که آمار کانادا اطلاعات دقیق و همزمان در دسترس کاربران قرار می دهد.

اما این آمار در مناطق کوچک جغرافیایی نیست.

بنا بر این گزارش ۳ درصد از جمعیت در دسترس شبکه آماری نیستند.

بازگشت به لیست

دیدگاهتان را بنویسید