خبرهای کانادا

گرانی کتاب، دانشجویان را به سمت دانلود اینترنتی سوق می دهد

iphone2

ایرانتو:بحران اقتصادی و ناتوانی دانشجویان نسبت به خرید کتابهای درسی مورد نیاز خود، آنان را به سمت، دانلود منابع مورد نظر از اینترنت سوق داده است.
اغلب دانشجویان کانادایی با تهیه امکانات فنی مورد نیاز ، از جمله آیفون اپل، کتاب های دیجیتالی مورد نظر را از سایت هایی نظیر CourseSmart LLC با قیمتی کمتر از نصف کتاب اصلی دانلود می کنند.
انجمن آمریکایی فروشگاه های دانشگاهی که در کانادا نیز ۷۲ شعبه دارد، پیش بینی کرده که در سال ۱۲-۲۰۱۱ ، خریر کتاب های دیجیتالی بتواند دست کم ۱۵ درصد از بازار منابع دانشگاهی را به خود اختصاص دهد.
در سال ۲۰۰۷، دانشگاه کونکوردیا در مونترآل، اولین موسسه ای بود که کتابه ای دیجیتالی را در فروشگاه های خود عرضه کرد.
در عین حال بدلیل عدم امکان ثبت و ذخیره دائم کتاب در حافظه دستگاه، استفاده از کتاب های الکترونیکی ، تنها برای همان سال تحصیلی میسر بوده و دانشجویان نمی توانند مجددا آنها را مرور کنند.
اما یکی از بزرگترین امتیازهای کتاب های دیجیتال، امکان جستجوی کلمه به کلمه کتاب است که کار دانشجویان را در یافتن مطلب آسان می کند.
سایت CourseSmart، هم اکنون بیش از ۷،۰۰۰ عنوان کتاب دانشگاهی را در آمریکا و کانادا ارائه می دهد.

بازگشت به لیست

دیدگاهتان را بنویسید