خبرهای ایران

کیهان و وطن امروز تذکر گرفتند

هیات نظارت بر مطبوعات در جلسه امروز خود به استناد بندهای مختلف قانون مطبوعات به نشریات آرمان، کیهان، وطن امروز و امید جوان تذکر داد.

به گزارش ایرنا، نشریات «وطن امروز» به استناد بند ۸ ماده ۶ قانون مطبوعات، «امید جوان» به استناد بند ۸ ماده ۶ قانون مطبوعات، «کیهان» به استناد مصوبات شورای عالی امنیت ملی، موضوع تبصره ۲ ماده ۵ قانون مطبوعات تذکر داده شد.

به گزارش خبرنگار حوزه رسانه ایرنا ، بند ۸ ماده ۶ قانون مطبوعات موضوع افترابه مقامات، نهادها، ارگانها و هریک از افراد کشور و توهین به اشخاص حقیقی و حقوقی که حرمت شرعی دارند، اگر چه از طریق انتشار عکس یا کاریکاتور را مطرح کرده است .

ماده ۵ قانون مطبوعات شامل کسب و انتشار اخبار داخلی و خارجی که به منظور افزایش آگاهی عمومی و حفظ مصالح جامعه باشد با رعایت این قانون حق قانونی مطبوعات است.

درتبصره دو این ماده قانونی آمده است مصوبات شورای عالی امنیت ملی برای مطبوعات لازم الاتباع است . درصورت تخلف، دادگاه می تواند نشریه متخلف را موقتا تادوماه توقیف و پرونده راخارج از نوبت رسیدگی نماید.

همچنین موضوع کاریکاتور مندرج در روزنامه آرمان روز چهارم تیر ماه جاری مطرح واین هیات ضمن توجه به توضیحات مدیر مسوول نشریه، توضیحات ارایه شده را ناکافی دانست و این روزنامه را به دلیل درج کاریکاتوری که شائبه توهین به مقاومت مردم فلسطین را داشت را مستحق تذکر دانست.

بازگشت به لیست

دیدگاهتان را بنویسید