خبرهای جهان

کمیسیون حقوق بشر افغانستان: ‘بچه‌بازی’، نقض حقوق بشر است

در افغانستان، زنان اجازه ندارند در ملاء عام برقصند، اما به جای آن، پسران نوجوان در حالی که لباس زنانه به تن دارند، برای مردان می رقصند و عمدتا مورد بدرفتاری جنسی قرار می گیرند

مقامات کمیسیون حقوق بشر افغانستان اعلام کردند که افزایش پدیده “بچه‌بازی” یا سو استفاده جنسی و بدرفتاری با کودکان و نوجوانان، در این کشور موجب شده تا برای یافتن راهکارهای مبارزه با این پدیده، تحقیق ملی را راه اندازی کند.

سیما سمر، رئیس کمیسیون حقوق بشر افغانستان در مراسم آغاز این تحقیق ملی، این پدیده را “تخطی آشکار حقوق بشری” خواند و از نهادهای دولتی، رسانه‌ها، جامعه مدنی و “افرادی که احساس مسئولیت می‌کنند” خواست که در روند انجام این تحقیق همکاری کنند.

او با اشاره به اینکه “بچه‌بازی” از نظر اسلام ممنوع و مذموم است، گفت که سخن گفتن از این پدیده اکنون در جامعه به عنوان “تابو” قلمداد می‌شود. او گفت که بعد از انجام این تحقیق سفارشهایی نیز به نهادهای مربوطه برای انجام اقدامات لازم صورت خواهد گرفت.

خانم سمر تاکید کرد که استفاده جنسی و جسمی از کودکان مانند رقصاندن، پوشاندن لباس زنانه و بسته کردن زنگ در پای آنها شخصیت کشی است و این افراد بعد از این عمل در جامعه با این نام زندگی می‌کنند و بزرگ می‌شوند.

رئیس کمیسیون حقوق بشر افغانستان گفت که تعدادی از این کودکان از روی اجبار و برای پیدا کردن نان و پول دست به این کار می‌زنند که باید جلو آن گرفته شود.

او افزود که در گذشته بچه بازی یک پدیده منفور در جامعه افغانستان بود و اکنون کم کم قباحت گذشته را ندارد و کمیسیون حقوق بشر تلاش دارد که این عمل به دلیل اینکه یک پدیده غیر اخلاقی و تحقیر کودکان است باید جرم پنداشته شود.

سیما سمر: کمیسیون حقوق بشر تلاش خواهد کرد که پدیده “بچه بازی” در افغانستان جرم پنداشته شود

خانم سمر افزود که این روند باعث شده تا کودکانی که برای این کار استفاده می‌شوند، عقده ای بار بیایند.

به گفته او وقتی این کودکان بزرگ شدند، برای اینکه بتوانند گذشته خود را جبران کنند، خود به نگهداری بچه مبادرت می ورزند تا انتقام خود را گرفته باشند و یک دور باطل ایجاد و باعث ترویج بیشتر این پدیده شوم می‌شود.

او گفت که کمیسیون حقوق بشر تلاش خواهد کرد که بعد از نشر این تحقیق این عمل را به عنوان جرم در قانون افغانستان بگنجاند که بعد از آن موضوع تطبیق آن نیز باید پی‌گیری شود.

رئیس کمیسیون حقوق بشر افغانستان توضیح داد که اکنون افراد “بچه باز” در مراسم عروسی و نامزدی، پسران جوان را می‌آورند و می رقصانند و در بخش‌هایی از جامعه نیز افراد “بچه باز” مورد احترام قرار می‌گیرند.

او گفت بعضی مردم آنها را در صدر مجلس می‌نشانند و بر سر بچه‌هایی که در حال رقص هستند، پول می اندازند و کف می‌زنند.

خانم سمر تاکید کرد که اکنون افرادی که چندین “بچه” را با خود می‌گردانند، مجرم پنداشته نمی‌شوند. “بچه‌ها” در ابتدا مجبور به این عمل می‌شوند و بعد به یک عادت تبدیل می‌شود و باید این کار یک تخطی حقوق بشری و جرم پنداشته شود.

ثریا صبحرنگ، رئیس بخش امور زنان این کمیسیون نیز در این مراسم گفت که بررسی‌های اولیه نشان می‌دهد که افرادی که دارای قدرت و پول هستند و مربوط به طبقه بالای جامعه هستند، دست به این کار می‌زنند.

او تاکید کرد که داشتن “بچه‌های” بیشتر نماد از قدرت و موقف مالی آنان به حساب می‌آید ولی این عمل در حقیقت شخصیت‌کشی این افراد است.

در حال حاضر صدها ویدئو از مراسم “بچه‌بازی” در کابل و دیگر شهرها فروخته می‌شود که صورت این افراد به طور واضح نمایان است.

بازگشت به لیست

دیدگاهتان را بنویسید