رویدادهای جامعه ایرانی

کلاس های خانه فرهنگ و هنر ایران – ونکوور کانادا

کلاس های خانه فرهنگ و هنر ایران – ونکوور کانادا

Persian Culture and Art Institute Association-PERCAI

مرکز برگزاری کلاس های آموزشی فرهنگی، هنری و ادبی

کلاس های گروهی و انفرادی

با اعطاء گواهینامه رسمی موسسه

استادان و مدرسان

محمد محمدعلی – کارگاه داستان نویسی

سعید فرج پوری – کمانچه، ویلن، تئوری، سلفژ و ردیف های موسیقی دستگاهی ایرانی

پرویز نزاکتی- صداسازی، ردیف آوازی و تصانیف موسیقی اصیل ایرانی

محمد رحمانیان – کارگاه تئاتر و کارگاه نوشتن

مهتاب نصیرپور – کلاس بازیگری و تئاتر برای بچه ها

محمدرضا آتشزاد ـ کارگاه نقاشی آبرنگ

نقاشی کودکان – مژگان موسی پور

فرهاد لاله دشتی – مینیاتور ، تذهیب

علی رزمی – تار ، سه تار ، تئوری موسیقی و بداهه نوازی

افشین سبوکی – کاریکاتور، کارتون و انیمیشن

علی سجادی – بربط

ساینا خالدی – سنتور و موسیقی برای کودکان

هامین هنری – تمبک و دف

سینا اتحاد – کمانچه و ویلن

حمیدرضا جدید ـ کارگاه طراحی

نادر خالدی – گیتار

دلارام خیام ـ پیانو

سعید زرگری – آکاردئون

آذر تفضلی – سلفژ و تئوری موسیقی

صادق زهره وندی -زبان پارسی، زبان انگلیسی ، زبان فرانسه و شاهنامه خوانی

مسعود کریمایی – خوشنویسی

PERCAI’s Schedule Program-Fall Classes
برنامه کلاس های خانه فرهنگ و هنر ایران – ترم پاییز

Writing Workshop
(۱) کلاس وکارگاه نوشتن – مدرس : محمد رحمانیان

دو شنبه ها ازساعت ۱۷ الی ۱۹

Acting Class

(۲) کلاس بازیگری ( ترم جدید) – مدرس : مهتاب نصیرپور

دوشنبه هاازساعت ۱۹ الی ۲۱/۳۰

Water Colour Painting

(۳) کلاس نقاشی آبرنگ – مدرس : محمدرضا آتشزاد

دو شنبه ها از ساعت ۱۸ الی ۲۱

Santoor Class

(۴) کلاس سنتور – مدرس : ساینا خالدی

دوشنبه ها ازساعت ۱۹ الی ۲۱

Barbat Class

(۵) کلاس بربط – مدرس : علی سجادی

دوشنبه ها ازساعت ۱۹ الی ۲۱

Music for Children

(۶) موسیقی برای کودکان(ارف) – مدرس : ساینا خالدی

دوشنبه ها ازساعت ۱۸ الی ۱۹

Theory of Music Class

(۷) کلاس سلفژ و تئوری موسیقی – مدرس : آذر تفضلی

دوشنبه ها ازساعت ۱۹ الی ۲۱

Traditional Persian Singing Class

(۸): کلاس ردیف آوازی و تصانیف موسیقی اصیل – مدرس

 پرویز نزاکتی

سه شنبه ها ازساعت ۱۷ الی ۱۹

Fiction Workshop Class

(۹) کلاس و کارگاه داستان نویسی – مدرس : محمد محمد علی

سه شنبه ها ازساعت ۱۹ الی ۲۱

Tar/ Setar Class

(۱۰) کلاس تار و سه تار – مدرس : علی رزمی

سه شنبه ها ازساعت ۱۵ الی ۲۱

Acting Class

(۱۱) کلاس بازیگری – مدرس : مهتاب نصیرپور

چهارشنبه هاازساعت ۱۸ الی ۲۱/۳۰

Theatre for Children

(۱۲) کلاس تئاتر برای بچه ها – مدرس : مهتاب نصیرپور

چهارشنبه هاازساعت ۱۶/۳۰ الی ۱۸

Piano Class

(۱۳) کلاس پیانو – مدرس : دلارام خیام

پنجشنبه ها ازساعت ۱۵ الی ۲۱

Guitar Class

(۱۴) کلاس گیتار – مدرس : نادر خالدی

پنجشنبه ها ازساعت ۱۵ الی ۲۱

Persian Calligraphy Class

(۱۵) کلاس خوشنویسی – مدرس : مسعود کریمایی

پنجشنبه ها ازساعت ۱۵ الی ۲۱

Painting for Children

(۱۶) کلاس نقاشی برای کودکان – مدرس : مژگان موسی پور

پنجشنبه ها از ساعت ۱۱ الی ۱۳

Kamancheh/ Violin Class

(۱۷) کلاس کمانچه، ویلن، سلفژ و آهنگ سازی – مدرس : سعید فرج پوری
جمعه ها ازساعت ۱۷ الی ۱۹

Academic Life Drawing Class

(۱۸): کلاس طراحی فیگوراتیو از مدل زنده – مدرس  حمیدرضا جدید
جمعه ها از ساعت ۱۸ الی ۲۱

Persian Language Class

(۱۹) کلاس زبان پارسی – مدرس : صادق زهره وندی

جمعه ها از ساعت ۱۵ الی ۱۶/۳۰

English Language Class

(۲۰) کلاس زبان انگلیسی – مدرس : صادق زهره وندی

جمعه ها از ساعت ۱۶/۳۰ الی ۱۸

French Language Class

(۲۱) کلاس زبان فرانسه – مدرس : صادق زهره وندی

جمعه ها از ساعت ۱۸ الی ۱۹/۳۰

Shahnameh Class

(۲۲) کلاس شاهنامه خوانی – مدرس : صادق زهره وندی

جمعه ها از ساعت ۱۹/۳۰ الی ۲۱/۳۰

Tombak/ Daff Class

(۲۳) کلاس تمبک و دف – مدرس : هامین هنری

شنبه ها از ساعت ۱۱ الی ۱۳

Caricature/ Cartoon/ Animation Class

(۲۴) کلاس کاریکاتور، کارتون و انیمیشن – مدرس : افشین سبوکی
شنبه ها ازساعت ۱۰ الی ۱۲

Figurative Caricature Class

(۲۵) کلاس کاریکاتور چهره – مدرس : افشین سبوکی

شنبه ها ازساعت ۱۲/۳۰ الی ۱۴

Miniature/ Illumination Class

(۲۶) کلاس مینیاتور و تذهیب – مدرس : فرهاد لاله دشتی

شنبه ها ازساعت ۱۱ الی ۱۶

Kamancheh/ Violin Class

(۲۷) کلاس کمانچه و ویلن – مدرس : سینا اتحاد

یکشنبه ها ازساعت ۱۱ الی ۱۵

کلاس های گروهی جدید در صورت به حدنصاب رسیدن تعداد هنرجویان تشکیل خواهد شد

امکان تغییر روز و ساعت کلاس های گروهی در صورت درخواست هنرجویان وجود دارد

کلاس های انفرادی در روزهای دیگر نیز قابل ارائه خواهد بود

ثبت نام و اخذ اطلاعات بیشتر

۷۷۸٫۸۸۹٫۴۸۲۰

facebook.com/PERCAI

www.percai.com

info@percai.com

Units 10 & 11-1583 Pemberton Ave, North

Vancouver, V7P 2S4

بازگشت به لیست

دیدگاهتان را بنویسید