خبرهای مهاجرت و تحصیل

کشف بزرگترین شبکه قاچاق انسان به کانادا و اروپا

ایرانتو: دفتر پلیس اتحادیۀ اروپا امروز خبر داد که در پی دستگیری هیجده نفر ایرانی در انگلستان و اسپانیا، بزرگترین شبکۀ ایرانی قاچاق انسان به مقصد اروپا و کانادا شناسایی و نابود شد!

پلیس اتحادیۀ اروپا تصریح کرده است که کلیه دستگیرشدگان ایرانی بوده اند و در انگلستان و اسپانیا سکونت داشته اند.

پلیس اروپا در بیانیه اش اضافه نموده که قاچاقچیان نخست افراد را وارد ترکیه و سپس یونان و از آنجا به دیگر کشورهای اروپایی منتقل می کردند.

هفت تن از قاچاقچیان ایرانی دستگیر شده ساکن لندن بوده اند. پلیس اروپا تصریح کرده است که پناهجویان و مهاجران گاه تا هیجده هزار یورو به قاچاقچیان پرداخت می کردند.

پناهجویان سپس ، تا دریافت مدارک هویت جعلی و ادامۀ سفر به کانادا یا انگلستان در کشور محل اقامت موقت خود باقی ماندند.

پلیس اروپا گفته است که قاچاقچیان ایرانی اطلاعات خوبی نیز در مورد قوانین پناهندگی و مهاجرت در کشورهای میزبان داشتند و به همین دلیل می توانستند از نقاط ضعف قوانین به سود خود استفاده کنند.

بازگشت به لیست

دیدگاهتان را بنویسید