خبرهای ایران

کریمی اصفهانی: احمدی نژاد نزدیک به دو هزار تخلف داشته است

یکی از معضلات دوره احمدی نژاد شعار وی درباره مشائی و برجا ماندن قوت این شعار حتی پس از رفتن وی از عرصه سیاست بود.

کریمی اصفهانی، دبیر کل جامعه بازار و اصناف به خبرنگار حوزه احزاب خبرگزاری آریا گفت: کارهای احمدی نژاد تبلیغی است تا با یک چهره جدید و به صورت طلبکارانه وارد میدان شود. این در حالی است که قبل از رفتن وی از عرصه سیاست هیچ اتفاق و برخوردی از سوی دولت در قبال تخلفات احمدی نژاد و اطرافیان به وجود نیامده است.

دبیر کل جامعه بازار و اصناف خاطرنشان کرد: هنگامی که مردم ببینند هیچ گونه برخوردی با تخلفات احمدی نژاد صورت نمی گیرد احمدی نژاد نیز جرأت بازگشت به عرصه سیاست را پیدا می کند.

دبیرکل جامعه بازار و اصناف اظهار داشت: احمدی نژاد نزدیک به دو هزار تخلف و موارد قانون گریزی داشته که با توجه به عدم رسیدگی به تخلفات وی توسط دستگاه قضائی، میدان و بستر برای ورود متخلفان به عرصه سیاست آماده شده است .

کریمی گفت: طبیعی است که احمدی نژاد این بار با یک جیب پراز پول به میدان خواهد آمد، لذا آمدن احمدی نژاد یک خطر بزرگی است و این در صورتی مرتفع خواهد شد که نظام از عملکرد گذشته احمدی نژاد بازخواست کند و مردم را در جریان بگذارد.

بازگشت به لیست

دیدگاهتان را بنویسید