خبرهای کانادا

کاهش آمار دریافت کنندگان حقوق بیکاری

servicecanada

servicecanada
ایرانتو: بر اساس گزارش ارائه شده توسط مرکز آمار کانادا ، برای سومین ماه متوالی منتهی به آوریل ، تعداد افرادی که از حقوق بیکاری استفاده نموده اند کاهش یافته و تعداد ۲۸،۶۰۰ نفر از تعداد کل ۵۱۳،۷۰۰ که پیش از این از این مزایا استفاده می کردند ، کاسته شده است.

بر اساس این گزارش ، آمار افراد استفاده کننده از مزایای حقوق بیکاری در نه استان کشور کاهش یافته و بیشتر کاهش مربوط به استانهای کبک ، اونتاریو ، آلبرتا و ساسکاچوان بوده است.

متقاضیانی که تمایل به دریافت حقوق بیکاری دارند ، میبایستی در وهله اول تقاضای خود را جهت بررسی ارائه نمایند و با بررسی تقاضانامه ها و اخذ مدارک لازم و مثبته ، آمار افرادی که در نهایت واجد شرایط اخذ حقوق بیکاری هستند ، مشخص می گردد.

با بررسی درخواست متقاضیان جدید حقوق بیکاری و کسانی که درخواست خود را تمدید نموده اند ، مشخص گردید که آمار این افراد در آوریل سال جاری نسبت به ماه مشابه سال قبل از آن ، ثابت بوده و تعداد درخواست کنندگان ، ۲۳۵،۷۰۰ نفر بوده است.

بر همین اساس و با بررسی سالانه آمار متقاضیان حقوق بیکاری ، مشخص گردید که آمار مردانی که از مزایای حقوق بیکاری استفاده نموده اند ، ۱۶.۴ درصد کاهش یافته و به عدد ۳۶۶،۸۰۰ نفر رسیده است که این کاهش از ماه مارس سال ۲۰۱۰ آغاز گردیده است.

بنا به اطلاع ایرانتو ، با مقایسه ماه آوریل سال ۲۰۱۱ و ماه مشابه سال جاری ، آمار زنان استفاده کننده از این مزایا ، ۱۵ درصد کاهش یافته و به عدد ۱۹۵،۵۰۰ نفر رسیده است.

بازگشت به لیست

دیدگاهتان را بنویسید