خبرهای کانادا

کانادا چگونه باید از نابرابری درآمدی بکاهد

  ایرانتو: زمین زیر پای کانادا مستحکم است. دارایی خالص کاناداییها اکنون بیش از آمریکاییهاست، نرخ فقرشان پایین تر، بازار کارشان نیرومندتر و سیستم مالی اشان مستحکم تر. این دست آوردها در فلسفه فرصتهای برابر برای همه ریشه دارد ، که اسباب تفاوت کانادا با دیگر ملل را فراهم نموده است. اما اکنون نشانه هایی به چشم می خورد که از تضعیف این دست آوردها حکایت می کند.

  رشد ضعیف دستمزد افرادی که در نیمه پایینی جدول تقسیم درآمد قرار دارند به گسترش فاصله مابین ثروتمندان و بقیه جامعه منجر گردیده است. تحرک اجتماعی، یا توانایی برای صعود از نردبان رده بندی اقتصادی، بیش از پیش محدود شده است. در واقع جهانی شدن و تکنولوژی جدید نظم اقتصادی را ، با برندگان و بازندگانش ، در همه جا برهم زده است. تغییراتی که تسکین آن اکنون به نیازی مبرم بدل شده است. کاری که چندان آسان نیست.

  عواملی که نابرابری را افزایش می دهد متعدد و پیچیده است و البته راههای کاهش آن هم محدود می باشد. راه حل آسان و منحصر بفردی در دسترس نیست. پاسخ عوام پسندانه به این مشکل افزایش مالیات ثروتمندان می باشد. چرا که این آنها هستند که بیشترین منفعت را از تحولات اقتصادی این یک دهه برده اند.

نظر سنجی ها هم حمایت افکار عمومی از این راه حل نشان می دهد. استانهایی مانند اونتاریو و نوااسکوشیا ، درست همین کار را می کنند. اما این سیاست عصای سحرآمیز نیست. همانطوریکه بسیاری از صاحبنظران تاکید می کنند ثروتمندان می توانند با استخدام مشاوران مالی زبردست تری با این سیاست به مقابله برخیزند.

همچنین برخلاف تصورات، این سیاست درآمد کافی ، انگیزه برای سرمایه گذاری در دیگر زمینه ها را به بار نخواهد آورد.  راهکار دیگر جلوگیری از تزویر و فرار مالیاتی است، امری که دولت فدرال قول داده به آن اقدام کند.

  اما نقطه آغاز منطقی برای کانادا می بایستی جمع آوری آمار بهتر برای تشخیص روند موجود باشد. آخرین آمار نابرابری در ثروت، که نشان می دهد خانوارهای دو دهک بالایی رده بندی ثروت ۷۰ درصد از ثروت کشور را کنترل می کنند، مربوط به سال ۲۰۰۵ است که مربوط به چهار سال ، پیش از آغاز رکود اقتصادی می باشد.

سرشماری دراز مدت که بهترین منبع برای تعیین ثروتمندان و فقرا و فاصله بین آنها محسوب می شود اکنون دیگر فسخ شده است. سنجش ملی از خانوارها که جایگزین این سرشماری شده هم از دقت مناسب برخوردار نیست. ما اکنون نیاز به تصمیم جدی ای برای کسب آماری بهتر و جدیدتر داریم.

  “روزنامه ما “فهرستی از ایده هایی که کارشناسان برای مواجهه با گسترش نابرابری درآمد ارائه داده اند ، تهیه نموده است: ایده هایی مانند افزایش حداقل دستمزد تا حمایت از آموزش سطح بالا و ارزان از سالهای نخست کودکی فراهم گردد.

انتخابهای دیگری هم مانند مطالعه ساختار مالیاتی سوئد، تقویت استانداردهای کار و تضمین حداقل درآمد برای کاناداییهایی که زیر خط فقر قرار دارند هم ، پیش روی ما قرار دارد. این سیاست ها می تواند گروههای اجتماعی ای که امکان عقب افتادنشان بیشتر است را هدف قرار دهد: بومیان کانادا، جوانان، کارگرانی که مجبور به تغییر محل شده اند و مهاجران تازه وارد در این گروه قرار دارند.

بازگشت به لیست

دیدگاهتان را بنویسید