خبرهای مهاجرت و تحصیل

کانادا در سال گذشته نیز به پذیرش بیشترین مهاجر تاریخ خود ادامه داد

federal
federal

ایرانتو: امروز آمار مقدماتی ارائه شده که توسط وزارت مهاجرت و شهروندی کانادا منتشر گردید نشان داد که برای هفتمین سال متوالی، کانادا در بالاترین سطح پذیرش مهاجر در تاریخ خود قرار داشته است.

در سال ۲۰۱۲ ، کانادا به ۲۵۷۵۱۵ نفر اقامت دائم اعطا کرده که این عدد درست در وسط دامنه برنامه ریزی شده در امسال یعنی عددی مابین ۲۴۰۰۰۰ تا ۲۶۵۰۰۰ بوده است. از سال ۲۰۰۶ هر ساله کانادا بطور میانگین به تعداد ربع میلیون نفر مهاجر، مجوز اقامت دائم ارائه می کند.

وزیر مهاجرت، جیسون کنی در این رابطه اظهار داشت که نه تنها کانادا بیشترین سطح پذیرش مهاجر در تاریخ خود را ثبت کرده است بلکه به نسبت سرانه جمعیت خود، بیشترین مهاجر در دنیا را اقامت داده است. مهاجرت یکی از مهمترین طرح های دولت برای رشد اقتصاد، تحریک کارآفرینی و اطمینان از موفقیت های آینده برای همه کاناداییان می باشد.

از سال ۲۰۰۶ تا سال ۲۰۱۲ ، کانادا هرسال بطور میانگین ۳۰۲۵۰ مهاجر، بیشتر از میزان سالانه در ده سال قبل از آن یعنی از سال ۱۹۹۶ تا سال ۲۰۰۵ مورد پذیرش قرار داده است.

کنی گفت دولت در حال به جلو راندن سیستمی مدرن در مهاجرت است که مهاجران متخصص که مورد نیاز اقتصاد کانادا هست را جذب نماید. سیستم سریع و انعطاف پذیر فعلی، پاسخگویی موثرتری به نیاز نیروی کار می دهد و یکپارچگی خانواده ها را پشتیبانی کرده و برای پناهجویان واقعی، امکانات حفاظت از آنها را فراهم می کند.


بازگشت به لیست

دیدگاهتان را بنویسید