خبرهای کانادا

کانادا در حال از دست دادن مهاجران سرمایه گذار با ارزشی است

investor

ایرانتو: دولت فدرال اخیرا برنامه ای تحت عنوان “مهاجرت سرمایه گذاران ریسک پذیر” را آغاز کرده که هدف آن جمع آوری ۱۲۰ میلیون دلار از ۶۰ سرمایه گذار واجد شرایط که متقاضی مهاجرت می باشند است. بناست این مبلغ در طرحهایی که پتانسیل رشد زیادی را دارند سرمایه گذاری شود. نکته جالب اینکه اجرای این برنامه چرخش کانادا از سیاست پیشین کسب اقامت از طریق سرمایه گذاری، سیاستی که دولت ایالت کبک در سال ۱۹۸۶ آغاز کرد، را تایید می کند.

تحت این برنامه جدید، متقاضیان تایید شده ای که بیش از ده میلیون دلار ثروت دارند می بایستی حداقل دو میلیون دلار را در طرحهایی که از سوی دولت معین شده برای مدت حداقل پانزده سال سرمایه گذاری نمایند. هیچ تضمینی برای بازگشت این سرمایه اعطا نمی گردد. این افراد می بایستی اثبات نمایند که ثروت خود را از راههای قانونی و از طریق سودهای مدیریتی یا سرمایه گذاری به دست آورده اند. البته ارث یا دارایی های مستغلاتی شامل این اصل نمی گردند. قبولی در امتحان اجباری زبان و ارائه مدرک اتمام دوره متوسطه تحصیلی هم از دیگر شرایط برای متقاضیان می باشد. افرادی که ثروت شخصی اشان بیش از ۵۰ میلیون دلار است مجبور به ارائه مدرک تحصیلی نمی باشند. در مدت چهارده روزی که برای ارسال مدارک در نظر گرفته شده بناست تعداد پانصد تقاضانامه پذیرفته شده و دولت قصد دارد به ۶۰ نفر از میان آنان پیشنهاد اعطای اقامت دائم را نماید. 

با وجود این آغاز جدید، این برنامه دولت هارپر هنوز بیشتر شبیه یک معماست. این دولت نسبت به مهاجرت سرمایه گذاران نگرشی مبهم دارد. در فوریه سال گذشته، پس از دوسال توقف در پذیرش تقاضانامه های جدید، دولت برنامه پیشین سرمایه گذاری مهاجران را به کلی ملغی نموده و رسیدگی به پانزده هزار درخواست را فسخ کرد. پانزده هزار درخواستی که اکثریت آن متعلق به چینی ها بود و بعضی از آنها شش سال منتظر رسیدگی به تقاضایشان بودند.

بازگشت به لیست

دیدگاهتان را بنویسید