خبرهای کانادا

کاناداییها همچنان به مهاجرت معتقدند

infavor

ایرانتو: سالهای اخیر، سالهای خوبی برای مهاجران و تنوع فرهنگی، نه تنها در کانادا که در سراسر جهان، نبوده است. مهاجرت اکنون به بیشترین میزان خود در تاریخ رسیده است. بخش بزرگی از آن پناهندگانی هستنند که از سرزمین های درگیر در جنگ می گریزند. فشار این مهاجران، اروپاییان را برای حفظ سیاستهای درهای باز در قبال مهاجرت دچار مشکل نموده است. البته کانادا همچنان به پذیرش بیش از ۲۰۰ هزار نفر مهاجر در هر سال ادامه می دهد، اما سیاستهای جدید دولت فدرال سخت گیرانه تر شده و استقبال از مهاجرت هم رنگ باخته تر گردیده است. بعضی از تحلیل گران معتقدند حتی دیدگاه عمومی در قبال تنوع روزافزون قومی در کشور هم به سمت نفی گرایش پیدا کرده است.
در چنین زمینه ای شگفت انگیز نخواهد بود اگر کاناداییها نسبت به مهاجرت و تنوع فرهنگی سردتر شده باشند، اما اینچنین نیست. نظرسنجی ای که توسط موسسه انویرونیکس انجام شده نشان میدهد که دیدگاه کاناداییها در مورد مهاجرت و تنوع فرهنگی ظرف ۳ تا ۵ سال اخیر به نحو قاطعی رشدی مثبت داشته است. عموم مردم همچنان معتقدند که مهاجرت به نفع اقتصاد کشور بوده و به ظرفیتهای کشور برای مدیریت مشکلات پناهندگان و کنترل جرایم بالقوه هم اعتماد دارند. البته کاناداییها در باره پذیرش آن دسته از پناهجویان که شرایط قانونی لازم را ندارند به دو دسته عمده تقسیم شده اند اما این دو دستگی از سال ۲۰۱۰ به این سو روندی پایدار را نشان می دهد.
کاناداییها همچنان چند فرهنگی را یکی از مهمترین سمبلهای کشور خود می دانند، دیدگاهی که از سال ۲۰۱۰ به اینسو حتی تقویت هم شده است. در این زمینه بزرگترین نگرانی عموم در باره آن دسته از مهاجرانی است که آنچه که “ارزشهای کانادایی” نامیده می شود را نمی پذیرند، اکثریت کاناداییها در این نگرانی سهیم هستند، هر چند که از سال ۲۰۱۲ به بعد نسبت این نگرانی روندی نزولی داشته است. بیش از آن این نظرسنجی نشان میدهد در مورد این پرسش که آیا کسانی که در خارج از کشور متولد شده اند می توانند مانند زاده شدگان در کانادا یک شهروند متعهد باشند یا نه، اجماع ۹۵ درصدی قوی ای در تایید این احتمال در بین کاناداییها وجود دارد. از سوی دیگر بخش بزرگتری از کاناداییها اکنون تایید می کنند که نوعی تبعیض در مورد مسلمانان، بومیان کانادا، و البته به نسبت کمتری سیاهپوستان و جنوب آسیاییها در کانادا اعمال می شود و معتقدند که تمام جامعه می بایستی از گروههای قومی و نژادی که نیاز به حمایت دارند پشتیبانی فعال نمایند.
البته بایستی ذکر کرد که تنوع منطقه ایی در قبال موضع مردم نسبت به موضوع مهاجرت و چند فرهنگی وجود دارد. به عنوان مثال اهالی کبک با آغوش بازتری از نوآمدگان استقبال می کنند. همچنین در میان حامیان احزاب مختلف، پشتیبانان حزب محافظه کار کمتر از دیگر احزاب از مهاجرت یا تنوع قومی حمایت می کنند.

بازگشت به لیست

دیدگاهتان را بنویسید