خبرهای کانادا

چالشهای مالی اداره پست کانادا در سال جاری

canadapost
canadapost

ایرانتو: اداره پست کانادا می گوید که در سال جاری به دلیل افزایش تعداد آدرس های جدید و کاهش پر سرعت تعداد ارسال ها، با چالش های مالی جدی روبرو خواهد شد.

اداره مذکور در مطبوعات روز چهارشنبه اظهار کرده است که با کمبود منابع مالی اساسی در سال ۲۰۱۳ روبرو می باشد.

اداره پست کانادا گفت که تعداد ارسال نامه ها در سال ۲۰۱۲ به میزان ۶٫۴ درصد نسبت به سال قبل از آن کاهش داشته است. ارسالهای داخلی کاناداییان همچنین در سال ۲۰۱۲، کاهش یک میلیونی نسبت به سال ۲۰۰۶ داشته است که حجم بیشتری از این کاهش مربوط به سال گذشته بوده است.

اداره پست اشاره می کند که دلیل عمده این کاهش ارسال، گسترده شدن امکانات دیجیتالی از قبیل ایمیل می باشد.

اداره پست در بیانیه خود می گوید: پست کانادا باید در این خصوص کنکاش نماید و در پی فرصتهایی برای تجدید بنا کردن بیزنس خود باشد و قیمتها را به گونه ای تنظیم کند تا با تغییر ذائقه کاناداییان در نحوه ارسالشان انطباق داشته باشد.

با وجود کاهش در ارسال نامه، تعداد ارسال بسته های پستی ۶٫۷ درصد افزایش داشته است.

اداره پست می گوید که هزینه های خود را طی توافقی که در سال ۲۰۱۲ با اتحادیه کارکنان پست به امضا رسانده کاهش داده است. در این قرارداد آمده است که حقوق استخدامی کارکنان پست کاهش خواهد یافت، حقوق ثابت ها در سالهای ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶ کاهش خواهند یافت و تغییراتی در حقوق بازنشتگی، مزایای سلامت و مرخصی های بیماری بوجود خواهد آمد.

در اثر صرفه جویی انجام شده، گروه شرکتهای وابسته به پست کانادا، در سال گذشته به جای اینکه ۲۵ میلیون دلار ضرر کنند، ۱۲۷ میلیون دلار سود بدون احتساب مالیات بدست آورده اند.


بازگشت به لیست

دیدگاهتان را بنویسید