خبرهای ایران

پیشنهاد انتخاب وزیر علوم از بین نمایندگان!

 در پی رأی ندادن مجلس به وزیر پیشنهادی علوم، برخی نمایندگان عنوان کردند نظر مجلس بر این است که یکی از نمایندگان برای تصدی وزارت علوم معرفی شود.
به گزارش «ایران»، چند نماینده مجلس با تأیید ضمنی این گمانه حتی نمایندگان مناسب برای این سمت را پیشنهاد کردند.

بازگشت به لیست

دیدگاهتان را بنویسید