خبرهای کانادا

پلیس کانادا مجاز به بازرسی موبایل شما بدون حکم شد

cellphone

ایرانتو: دیوان عالی کانادا اعلام کرد که مقامات مجری قانون از این به بعد حق بررسی موبایل اشخاص دستگیر شده را بدون حکم دارند.

بسیاری از کانادایی ها این حکم را نفوذ به حریم خصوصی افراد می دانند و بر این باورند که قدرت اختیاری بیش از حد به ماموران می دهد.

با توجه به سیستم حکومتی کانادا در خصوص حریم خصوصی افراد، این حکم به نظر خیلی غیر کانادایی می باشد.

دیوان عالی: این حکم به این معنا نیست که پلیس قدرت کامل داشته باشد که در هر دستگیری بتواند موبایل شخص را زیر و رو کند، فقط در موارد خاصی که پلیس احساس کند که با بررسی موبایل به شواهدی می رسد که به دستگیری کمک کند را اجازه می دهد.

در حالی که تا به حال این امر نیاز به حکم داشته، مورد های بسیاری از سوء استفاده مقامات قضایی بخصوص پلیس های مرزی در این زمینه وجود داشته است. حال که دیوان عالی این اجازه را بدون حکم به مقامات قضایی داده است باید دید که چقدر سوء استفاده از این مورد ممکن است انجام شود.

می توانید نظر خود را در این زمینه در سایت ما بیان کنید.

بازگشت به لیست

دیدگاهتان را بنویسید