خبرهای ایران

پرونده ظریف هر روز سنگین تر میشود؛

یک عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی سوال جمعی از نمایندگان از وزیر خارجه درباره هولوکاست را اعلام وصول کرد.

به گزارش ایسنا، علیرضا منادی سفیدان از اعلام وصول سوال ملی پنج نفر از نمایندگان از جمله حمید رسایی از وزیر خارجه در خصوص علت آنچه «اظهارات و مواضع نادرست درباره توان دفاعی کشور و مستندات تاریخی وزیر در مورد تایید دروغ هولوکاست» خواندند خبر داد.

وی همچنین سوال ملی فرهاد بشیری نماینده پاکدشت از وزیر امور خارجه در خصوص علت عدم اتخاذ تدابیر لازم جهت حفظ منافع جمهوری اسلامی و جان اتباع ایرانی در خارج از کشور را نیز اعلام وصول کرد.

بازگشت به لیست

دیدگاهتان را بنویسید