خبرهای جهان

پدیده جرمی کوربین در بریتانیا و روند تحولات احزاب سیاسی اروپا

بی بی سی: انتخاب شگفت انگیز جرمی کوربین به عنوان رهبر حزب کارگر بریتانیا و روند تحولات احزاب سیاسی اروپا موضوع مطلبی است از مارک ماردل، خبرنگار بی‌بی‌سی که چکیده ای از آن را در زیر می خوانید.

پیروزی جرمی کوربین شگفت انگیز است اما نحوه ای که او توانست آرای جناح منزوی چپ و حامیان جوان و تندروی حزب را به دست آورد نیز جای شگفتی دارد.

انتخاب جرمی کوربین از بسیاری جنبه ها حائز اهمیت است.

او در حالی به رهبری حزب کارگر برگزیده شده است که این حزب دوره تاریکی از شکست سخت انتخاباتی در بریتانیا و اسکاتلند را پشت سرگذاشته و نتوانسته نقاط مثبت و منفی عملکرد خود در دوران سیزده ساله رهبری تونی بلر را مورد بحث و بررسی دقیق قرار دهد.

اما فراتر از آن به نظر می رسد که حزب کارگر با بحران اصول مواجه بوده است.

سیاستی متفاوت

اهمیت پیروزی جرمی کوربین را نمی توان تنها در محدوده سیاست داخلی بریتانیا در نظر گرفت.

در سراسر غرب گروهی از مردم از سیاستمدارانی که سالیان دراز بر سر قدرت مانده اند و از سیاست های همیشگی و عادی شده آنها نومید و سرخورده شده اند.

یونان شاهد قدرت گرفتن گروه های چپ گرا بود که به حزب سیاسی حاکم سیریزا تبدیل شد اما الکسیس سیپراس، رهبر این حزب بعدا ازمقام خود استعفا داد و اکنون بار دیگر در مبارزات انتخابات پارلمانی زود هنگام این کشور شرکت دارد.

حزب پودموس اسپانیا با موضع ضد ریاضت اقتصادی و سیاستی متفاوت برای مدتی یکی از محبوب ترین احزاب سیاسی اسپانیا بود.

اما این روند تنها شامل احزاب چپ گرا نمی شود بلکه در بسیاری از کشورهای اروپایی احزاب ملی گرای افراطی هم موقعیت بهتری پیدا کرده اند.

در آمریکا هم دیگر احزاب راست گرا یکه تاز میدان سیاست نیستند.

برنی ساندرز که مانند کوربین از “چپ گراهای باسابقه” آمریکا به شمار می آید از منتقدان استفاده از پول و قدرت در مبارزات انتخاباتی آمریکاست.

مواضع ضد جنگ و ضد نابرابری ساندرز هزاران نفر را به گردهمایی های انتخاباتی او کشانده است.

از طرفی دیگر بیل بلاسیو، شهردار نیویورک صرفا بر اساس مواضع چپ گرایانه خود و قول به مبارزه با نابرابری انتخاب شد.

در کشورهای غربی اقلیت قابل ملاحظه ای وجود دارد که دیگر جهان بینی متعارف را قبول ندارند و خواهان راه حل های متفاوت و نامتعارف تری هستند.

این اقلیت همچنین خواستار صداقت و اصالت سیاستمدارانی هستند که به جای حرافی و تکرار شعارهای تو خالی، هراسی از بیان نظرات و اعتقادات خود نداشته باشند. کسانی که ورود به سیاست برای آنها تنها انتخاب شغل نیست، بلکه می خواهند تغییری ایجاد کنند.

اما پایبندی به اصول آسان نیست.

جرمی کوربین حالا که به رهبری حزب کارگر انتخاب شده، دیگر نمی تواند تنها اعتقادات خود را بیان کند، بلکه باید سیاست های مورد توافق سایر اعضای حزب را هم در نظر داشته باشد.

پایبندی به اصول حزب و حفظ صداقت برای بسیاری از مخالفان کوربین در داخل حزب کارگر هم مشکل شده است، آنها چگونه می توانند تحت رهبری کسی باشند که با او مخالفند ولی صداقت و پایبندی خود به اصول حزب را هم حفظ کنند؟

تجربه احزاب دیگر کشورهای اروپایی هم نشان دهنده دشواری راه است.

حزب سیریزا در یونان در مواجهه با واقعیت مجبور شد بسیاری از وعده های انتخاباتی خود را کنار بگذارد و حالا دوباره در برابر آزمون انتخابات قرار دارد. این حزب ممکن است دوام بیاورد و به عنوان یک حزب میانه‌روی متمایل به چپ به حیات خود ادامه دهد، اما بسیاری از حامیان پرشور خود را به شدت سرخورده کرده است.

محبوبیت حزب پودموس اسپانیا هم پس از پیروزی در انتخابات شهرداری ها و کوتاه آمدن از بعضی مواضعش، کاهش یافت. به خصوص در میان چپ ها، همیشه احتمال متهم شدن به خیانت وجود دارد.

اصول بدون قدرت

پایبندی به اصول و صداقت از چالش هایی است که احزاب سوسیال دمکرات اروپا به طور کلی و به ویژه حزب کارگر بریتانیا با آن روبروست.

به گفته یکی از هواداران جرمی کوربین، تمامی سوسیالیست ها در اعتقادات باطنی او سهیم هستند اما پایبندی به اصول بدون داشتن قدرت چه فایده ای خواهد داشت.

دومین حزب عمده بریتانیا حال باید از خود بپرسد که آیا پایبندی به اصول و در عین حال حفظ ارتباط با اکثریت رای دهندگان، امکان پذیر است و می تواند آن را به عنوان یک گزینه در نظر بگیرد.

بازگشت به لیست

دیدگاهتان را بنویسید