خبرهای کانادا

پایین ترین نرخ جنایت در کانادا از ۱۹۷۲ به اینسو

li-jail-00892466-620

li-jail-00892466-620

  ایرانتو: پلیس کانادا باردیگر وقوع جنایات کمتری نسبت به سال پیش را گزارش کرده که حکایت از تداوم روند کاهشی نرخ جنایت و رسیدن آن به پایین ترین سطح در عرصه ملی از سال ۱۹۷۲ به این سو دارد. آمار اعلام شده توسط ادراه آمار کانادا نشان می دهد جنایاتی که توسط پلیس گزارش شده در سال ۲۰۱۲ در مقایسه با سال پیش از آن سه در صد کاهش د اشته است.
 
همچنین بنابر “شاخص شدت جنایات” اداره آمار کانادا، شدت و سنگینی جنایات واقع شده در سال ۲۰۱۲ هم  نسبت  به سال ۲۰۱۱ سه درصد پایین آمده  است.  لازم به ذکر است که  از سال ۱۹۹۱ به اینسو جنایاتی که توسط پلیس گزارش شده همواره کاهنده بوده است.

گزارش پلیس می گوید ۲ میلیون حادثه که با کنشهای جنایی همراه بوده در سال ۲۰۱۲ به وقوع پیوسته که این رقم ۳۶ هزار فقره کمتر از اینگونه حوداث سال ۲۰۱۱ بوده است. اداره آمار کانادا در آخرین گزارشش ، جمع بندی می کند که شاخص شدت جنایات ظرف ۱۰ سال گذشته، یعنی از سال ۲۰۰۲ تا کنون ، ۲۸ درصد کاهش داشته است  و علاوه بر آن نرخ جنایاتی که توسط پلیس گزارش شده به پایین ترین سطح خود ظرف ۳۶ سال گذشته رسیده است.

 از سوی دیگر در کنار این روند،  ظرف سالهای اخیر بودجه های عمومی مصرف شده در این زمینه روندی صعودی داشته است. همچنین بعد از سال ۲۰۰۶ ، دولت محافظه کار تحت رهبری استفان هارپر به منظور مقابله شدیدتر با جنایات ، حداقل ۳۰ قانون جدید پیشنهاد و وضع کرده است.

بنا بر گزارش دفتر بودجه پارلمان در ماه مارس ، مصرف سرانه برای مقابله با جنایت، که شامل هزینه های فدرال و ایالتی زندانها، هزینه دادگاهها و هزینه پلیس می شود، در دهه گذشته ۲۳ درصد افزایش یافته است. بنابر این محاسبه در سال مالی ۲۰۱۲ -۲۰۱۱ میلادی ۲۰،۳ میلیارد دلار صرف اینگونه هزینه ها شد که سه چهارم آن توسط استانها و شهرداریها به مصرف رسیده است.

با وجود کاهش هم در جنایات گزارش شده و هم شاخص شدت جنایات ، در بعضی از استانها مانند نیوبرانزویک ، جزیره پرنس ادوارد و دیگر مناطق روندی معکوس مشاهده می گردد. یا با اینکه استان ساسکاچوان بیشترین سقوط در نرخ جنایات را گزارش کرده ، در عین حال هنوز هم این استان بالاترین نرخ وقوع جنایت و یا شاخص شدت جنایت را در سطح ملی داراست. از سوی دیگر پلیس اونتاریو کمترین نرخ جنایت و شاخص شدت آنرا گزارش نموده است و گزارشهای پلیس کبک هم این ایالت را در مقام دوم قرار می دهد . در مجموع  بنا بر آمار منتشره در سالهای اخیر شدت جنایات در مناطق و استانهای غربی بیش از دیگر بخشهای کشور می باشد.

بازگشت به لیست

دیدگاهتان را بنویسید