رویدادهای جامعه ایرانی

ویژه برنامه های ماه رمضان در مراکز ایرانی اسلامی

valiasr-ghadr

اطلاعیه مرکز اسلامی ولی عصر تورنتو:

valiasr-ghadr

اطلاعیه مرکز ایرانی اسلامی امام علی (ع) تورنتو:

imam-ali-ramadan

اطلاعیه مسجد جامع ایرانیان – تورن هیل – تورنتو

imam-mahdi-ghadr

برنامه های ویژه در اتاوا:

ottawa-ghadr
بازگشت به لیست

دیدگاهتان را بنویسید