خبرهای مهاجرت و تحصیل

ویزای جدید برای مهاجر سرمایه گذار


ایرانتو: کنی روز سه شنبه در شهر لندن استان انتاریو اعلام کرد که قصد دارد لایحه ای را برای اصلاح قانون حمایت از مهاجرت و پناهندگی معرفی کند که اجازه می دهد تا دولت های استانی و شهری و همچنین شرکتها دست به انتخاب مهاجران بر اساس شغل خود و اینکه آیا مهارت های آنها مورد نیاز است، بزنند. در سیستم فعلی، دولت دست به بررسی درخواست مهاجرین میزند.

با افزایش تعداد متقاصیان مهاجرت، نزدیک به یک میلیون نفر قبل از ۲۰۰۸ ، دولت ابراز داشته تعداد زیادی از این افراد ممکن است دیگر جوابگوی نیازهای بازار کار نباشند . لذا در این رابطه ۳۰۰۰۰ تقاضا پس فرستاده شد.

انتظار می رود که جزئیات بیشتر در مورد ویزای جدید برای افرادی که می خواهند شروع به کار تجاری در کانادا کنند، بزودی اعلام شود.

هدف از معرفی این ویزای جدید، جذب “کارآفرینان نوآور” است و نه مغازه داران کوچکی که در برنامه قدیمی جذب کانادا میشدند.
برنامه جذب مهاجر کارآفرین قبلی، در سال گذشته کنار گذاشته شد.

وزیر مهاجرت در رابطه با جذب مهاجر سرمایه گذار جلسه ای با انجمنهای صنعتی کانادا برگزار کرد که در  ادامه میتواند به اجرای این برنامه منجر شود. در این صورت، این برنامه به مدت ۵ سال با محدودیت ۲۷۵۰ متقاصی در هر سال اجرا بصورت آزمایشی اجرا میشود. اگر نتیجه رضایت بخش بود، آنگاه این طرح بصورت رسمی اعلام میشود.

در ضمن اعلام شد که شرط تجربه کاری کانادائی برای این گروه جهت کسب شهروندی کانادا، از ۲۴ ماه به ۱۲ ماه کاهش یافت.

اسم این ویزای جدید Startup Visa یا ویزای شروع میباشد. هدف جذب مهاجر تجاری با ایده های خلاقانه است و نه فقط پول! شاید اشخاصی مثل استیو جابز بنیانگذار اپل.

منبع: کامتونت

بازگشت به لیست

دیدگاهتان را بنویسید