بیشتر مردم دنیا برای مسافرت به کانادا نیاز به ویزا دارند. ویزای مسافرتی از نوع ویزاهای موقت کاناداست که به آن Temporary Visit Visa می گویند. به طور کلی برای آنکه موفق به دریافت این ویزا شوید باید شرایط زیر را داشته باشید.
۱٫ فرم های تقاضانامه ویزا را بی کم و کاست پر کنید.
۲٫ مدارک لازم را به طور کامل ارائه نمایید.
۳٫ به کمک فرم ها و مدارک نشان دهید که انگیزه موجه برای مسافرت به کانادا دارید.
۴٫ به کمک فرم ها و مدارک نشان دهید که استطاعت مالی لازم برای مسافرت به کانادا دارید.
۵٫ به کمک فرم ها و مدارک نشان دهید که پیش از خاتمه مدت اقامت خود در کانادا خاک این کشور را ترک خواهید کرد (وبه طور غیر قانونی در کانادا نخواهید ماند یا تقاضای پناهندگی نخواهید داد).
۶٫ به کانادا ممنوع الورود نیستید
اگر همه شرایط فوق از نظر افسر مهاجرت تأمین شده باشد، ویزا را صادر می کند. البته صدور ویزا به معنای حق مسلم ورود شما به کانادا نیست. هنگام ورود به کانادا، افسر گمرک یا اداره مهاجرت مدارک شما را بررسی و سوالاتی از شما می پرسد تا مطمئن شود همچنان شرایط فوق را دارید. در آن صورت به شما ویزای قطعی می دهد. در واقع هنگام ورود به کاناداست که مشخص می شود حداکثر تا چه زمان می توانید در کانادا بمانید. معمولاً حداکثر مدت زمان اقامت موقت در کانادا با ویزای توریستی ۶ ماه است.
دقت کنید که ویزای توریستی کانادا که Temporary Resident Visa یا TRV نام دارد به دو شکل می تواند باشد:
• سینگل Single Entry Visa که طی آن تنها یک بار می توانید به کانادا مسافرت کنید
• مالتیپل Multiple Entry Visa که به وسیله آن می توانید تا زمان اعتبار ویزا به دفعات به کانادا مسافرت کنید
از سال ۲۰۱۵ به این سو ما هر چه مشتری در این زمینه داشته ایم ویزای مالتیپل دریافت کرده اند.