خبرهای مهاجرت و تحصیل

وزیر مهاجرت گفت: مهاجرت، جایگاه مهمی در جشن صد و پنجاهمین سال کانادا دارد

pop1
pop1

ایرانتو: جیسون کنی وزیر مهاجرت کانادا که اعتقاد دارد، روند تابعیت نکته ای مهم برای فستیوال سال ۲۰۱۷ است، می گوید که تازه واردان بیش از قبل در حال مهیا شدن برای ارزش گذاری و قدردانی از صد و پنجاهمین سال تولد کشور کاناداست.

کنی در مصاحبه با پست مدیا نیوز گفت: یکی از مهمترین مسائلی که تا کنون سعی در انجام آن داشته ایم افزایش سواد و علم کاناداییان است ولی بطور مشخص در مورد کاناداییان جدید که در روند کارهای تابعیت خود هستند، وقتی به سالگرد ۱۵۰ ام برسیم قادر خواهند بود درکی از محتوای تاریخی این کشور داشته باشند.

او گفت نمونه هایی از کارهایی که در کشور برای یادآوری تاریخ کانادا انجام می گردد یکی یادبود جنگ سال ۱۸۱۲ است که سال گذشته برگزار شد و دیگری یادبود جنگ جهانی اول پس از صد سال است که سال آینده برگزار خواهد شد، اما مشخص ترین عامل شناسایی این تاریخ به مهاجران، تغییرات اعمال شده در تست های چند جوابی از سال ۲۰۱۰ است که افرادی که متقاضی تابعیت کشور هستند باید در این آزمون قبول شوند.

مهاجران اکنون باید مهارت بیشتری در زبان های انگلیسی و یا فرانسه داشته و درک بهتری از تاریخ، سیاست و فرهنگ کانادا داشته باشند البته درصورتیکه بخواهند که یک کانادایی تمام عیار گردند، شرایطی که بتوانند در آن، رای بدهند، پاسپورت کانادایی گرفته و در مشاغل دولتی به کار گمارده شوند.

کاناداییان آینده، نهایتا برای قبولی در آزمونی که از راهنمای اصلاح شده شناخت کانادا انجام می گیرد، هر آنچه نیاز دارند را فرا خواهند گرفت. ضمنا مرز قبولی در آزمون از ۶۰ درصد به ۷۵ درصد پاسخ صحیح تغییر کرده است به این معنی که مرز مردودی افزایش یافته است.

کنی گفت که از معلومات کاناداییان جدید، در خصوص تاریخ و معرفی کانادا، تحت تاثیر قرار گرفته است و معتقد است متولدین کانادا میتوانند از این قبیل افراد مطالبی بیاموزند.

تازه کاناداییان، با گزینش کانادایی خواهند شد و نه با شانس. کنی گفت آنها اغلب درک بهتری از ارزش “تابعیت کانادا داشتن” را دارند. آنها به خوبی درک می کنند که چرا کانادا تلاش دارد افرادی که با دوز و کلک تبعیت خود را گرفته اند را متنبه سازد.

او گفت کاناداییان جدید کسانی هستند که از مراحل اخذ تابعیت عبور می کنند و هر چه ما این مسیر را دشوار تر کنیم نتیجتا ارزش و بهای این تبعیت را افزایش داده و عمیق خواهیم نمود.

چیزی که اغلب مردم ارج نمی نهند و باید برای درک آن تلاش کنند این است که ما آنها را تشویق می کنیم که فقط به فکر حقوقی که از تابعیت نصیبشان می شود فکر نکنند بلکه به مسئولیت هایی که برایشان ایجاد می گردد نیز تفکر کنند و این بهترین چیزی است که می توانیم با ترویج آن کاناداییان جدید را در جشن کانادا ۱۵۰، مشارکت دهیم.

طی چند ماه آینده، دولت آماده است تا با ایجاد معیارهای سخت تر، اخذ تابعیت را سخت تر کند.

بازگشت به لیست

دیدگاهتان را بنویسید